FOTO: LOOP, Made by Handverk v/Eivind Stoud Platou og fotograf Morten Borgestad. Hver og en av oss kaster ca. 14,5 kg plastemballasje i restavfallet i løpet av ett år. For hver kg plast vi gjenvinner sparer vi 2 kg råolje og reduserer vårt CO2-utslipp med ca. 2,7 kg.

Vi kaster gull i søpla

Kun ⅓ av det som kastes i restavfallet i norske hjem er søppel. En ny undersøkelse viser at så mye som ⅔ av det nordmenn kaster i restavfallet hvert år burde vært kildesortert, gjenbrukt eller spist opp.

Den norske restavfallsposen
Sortere.no´s undersøkelse viser at hver nordmann kaster over 147 kilo i restavfallet i året. ⅔ av alt som havner i restavfallet skulle ikke vært der. I stedet for å kildesortere, kaster hver nordmann i søpla:

14,5 kilo plastemballasje
11,5 kilo papp og papir
26 kilo spiselig mat (matsvinn) og 20 kilo matavfall (skrell og skrot)
7,5 kilo glass- og metallemballasje
7,6 kilo klær og tekstiler
1,3 kilo elektronikk og 0,5 kilo farlig avfall
0,4 kilo pant

 
Og hva er galt med det?
Aluminium kan materialgjenvinnes og brukes nesten i det uendelige. Det samme gjelder andre metaller og glass. Klær og tekstiler kan gjenbrukes eller brukes på nytt. Panteflasker er fulle av energi. Matsvinn står for 10% av verdens klimagassutslipp. Elektronikk inneholder for eksempel kobber, som vi regner med å gå tomt for i løpet av de neste 40 årene. En gammel radio inneholder gull. Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer som må behandles for seg.

 
Alt brennes jo likevel?
Nei, det gjør ikke det. Alt som kildesorteres gjenvinnes og materialene brukes på nytt. En gammel radio tas fra hverandre og 90% av materialene blir gjenvunnet. Plast blir til ny plast, og krever mindre oljeproduksjon. Klær og tekstiler selges i bruktbutikker eller sendes til fabrikker som skaper nye produkter av dem. Panteflasker blir nye panteflasker. Papp og papir blir til nytt papir og sparer trær. Det som kildesorteres brennes ikke – men det som havner i restavfallet blir brent.

“Vi nordmenn sløser med ressurser i stor skala. Kildesortering er det enkleste hver og en av oss kan gjøre for å sørge for at våre barn fremdeles har naturressurser når de blir voksne. Fire små dunker under vasken er alt som skal til for å komme i gang med kildesorteringen.” Terje Eckhoff, LOOP

 

Fakta:
Rapporten om hva Den norske restavfallsposen inneholder er utarbeidet som et samarbeid mellom sortere.no og Mepex, som har gjennomført plukkanalyser av restavfallsposer i hele Norge. Tallene i Den norske restavfallsposen representerer restavfallet som hentes hjemme hos folk og bildene viser det folk har kastet i restavfallet som kunne vært kildesortert. Kildene til Den norske restavfallsposen: Plukkanalyser gjennomført av MEPEX; 19 analyser fra ulike regioner med dekning på 2,75 mill nordmenn. Rapporten inkluderer også rapporterte avfallsmengder og folketall fra SSB.

FOTO: LOOP, Made by Handverk v/Eivind Stoud Platou og fotograf Morten Borgestad.
Hver og en av oss kaster 26 kg spisbar mat og 20 kg matavfall i restavfallet i løpet av ett år, enda vi har kildesortering på matavfall i kommunen vår. Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av alle klimagassutslipp. Matsvinn alene står for 10 % av verdens klimagassutslipp, og ville vært verdens 3. største land når det kommer til denne type forurensing.

 

Film
https://sortere.no/slankrestavfallet/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Den-norske-restavfallsposen.mov