Ulike ordninger for farlig avfall og ee-avfall

Det finnes mange tilbud for levering av farlig avfall og ee-avfall i Norge. Praksisen for hvordan det gjøres kan variere stort fra sted til sted. Vi har tatt for oss et knippe forskjellige renovasjonsselskaper og kommuner for å se hvilke ordninger de tilbyr.

Ny bestillingsordning i Sandnes og Stavanger

Sandnes har tidligere hatt en ordning hvor de har hentet farlig avfall og ee-avfall to ganger i året. I 2014 blir denne ordningen imidlertid erstattet med en bestillingsordning som dekkes av renovasjonsgebyret. Innbyggerne beholder den røde innsamlingsdunken, men bestillingene skal nå gjøres via internett eller ved å ringe kommunens servicesenter. Bestilleren får også tilsendt en sms med påminnelse om henting dagen i forveien.

– Vi har i år gjennomført et prøveprosjekt for innsamling av grovavfall. Vi bruker denne modell for henting av farlig avfall fra neste år av, noe Stavanger også vil gjøre, forteller seksjonsleder for miljø og renovasjon i Sandnes kommune, Jan Egil Gjerseth. Han legger til at ordningen vil gi bedre oversikt over henting, både for renovatører og innbyggere.

Sandnes og Stavanger kommune har også mottak for farlig avfall og ee-avfall på gjenvinningsstasjoner og brannstasjoner.

Gratis levering og kyndig bemanning

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR) har fire betjente gjenvinningsstasjoner; i Eidsskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal.

– Alle gjenvinningsstasjonene har egne rom for henholdsvis ee-avfall og farlig avfall, som igjen er inndelt i en rekke fraksjoner. Det er sju til åtte stykker på ee-avfall og 17 på farlig avfall, sier teknisk ansvarlig i GIR, Tommy Martinsen. Han legger til at de har en dyktig bemanning som stiller med god og kyndig hjelp om det er noe du lurer på, og at privatpersoner kan levere alt av ee-avfall og farlig avfall gratis.

Levering i butikkTidlig ute med leveringsstasjoner i butikk

Remiks i Tromsø har tre returstasjoner med ordninger for å levere farlig avfall og ee-avfall. Disse suppleres med returpunkter fordelt rundt om i distriktene.

– Vi har også etablert stasjoner for levering av ee-avfall i totalt 17 butikker i Tromsø. Dette gjorde vi allerede 2008/2009 for å hjelpe butikkene med å oppfylle sin forpliktelse til å ta imot avfall tilsvarende de produkter de selger. Nå ser vi heldigvis at flere av kjedene utvikler egne stasjoner for levering av slikt avfall, forteller markedsansvarlig i Remiks, Gørhild Olsen.

– Vi deler også ut handlenett med eget design, som vi videreførte fra Duppeditt-aksjonen i 2008. Den deles ut sammen med informasjon om hvor slikt avfall skal kastes, og kildesorteringsbokser i papp, avslutter Olsen.