Foto: Isi gjenvinningsstasjon Bærum kommune

Toppmoderne mottak for farlig avfall

Det er viktig at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Alle kommuner er pliktige å motta inntil 400 kg farlig avfall totalt per år fra hver avfallsbesitter. BIR og Isi er begge gode eksempler på hvordan det kan gjøres, med sine toppmoderne mottak for miljøfarlig avfall.

Flyplasstema og prisvinnende løsning

I oktober i år lanserte BIR AS en splitter ny leveringsordning hvor farlig avfall fra husholdninger kan leveres. Ordningen skal innføres i alle BIR-kommunene, og først ut er Askøy gjenvinningsstasjon, hvor det for tiden foregår et prøveprosjekt.

-Tanken er at det skal se ut som innsjekkingsskranken på en flyplass. Det er en skranke man kommer til, hvor en ansatt står og tar deg imot. I tillegg er det en vekt der som veier det du kommer med, forklarer kommunikasjonssjefen i BIR, Mette Nygård Havre.

Isi Avfallsanlegg i Bærum åpnet sin nye gjenvinningsstasjon i fjor høst, og den inneholder blant annet et nytt mottak for farlig avfall. Hovedideen bak utformingen var å sikre maksimal effektivitet og flyt, og ivareta sikkerheten til kunder og ansatte. I år vant gjenvinningsstasjonen Avfall Norges innovasjonspris.

-På mottaket for farlig avfall finnes det en vekt hvor du kan veie det farlige avfallet. Deretter puttes det på et plastbrett og settes på et sorteringsbånd som går rundt inni hele anlegget. Hvis det er mye som kommer inn samtidig, kan sorteringsbåndet brukes som et lager for grovsortert avfall, før det senere finsorteres, forteller teknisk ansvarlig på Isi, Erling Thoen.

Gode løsninger gir god oversikt

Både Isi og BIR har etablert systemer som gjør det oversiktlig og enkelt for både kunder og ansatte. BIR har laget et kundekort hvor det registreres hvem du er, hvor du bor og hvor mye du har levert inn tidligere.

-Systemet gjør det enklere for kunden, og mer oversiktlig for oss. Det farlige avfallet har alltid blitt forsvarlig tatt i mot og behandlet, men denne ordningen vil gi oss god kontroll over hvor mye hver avfallsbesitter leverer inn. Slik informasjon vil være veldig nyttig, blant annet til bruk i statistikker, sier Nygård Havre. Hun legger til at de jobber med flere praktiske løsninger for tiden fremover.

Thoen kan fortelle at Isi har lansert en app med oversikt over anlegget og åpningstider. I tillegg er det montert et webkamera hvor kundene kan gå inn og se hvor mye trafikk det er på gjenvinningsstasjonen før de reiser hjemmefra.

Fokus på opplæring av ansatte

Det krever god sikkerhet og mye kunnskap for å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte. Dette fokuset har vært svært viktig i arbeidet med begge gjenvinningsstasjonene.

-Vi er veldig oppdatert på kursing, og alt annet som er tilgjengelige av opplæring på området. For tiden tar elleve stykker fagbrev i gjenvinningsfaget, og tre av de som jobber på mottaket for farlig avfall har utdannet seg som sikkerhetsrådgivere, sier Thoen. Han legger til at de har montert pallevekter som kan senkes ned i gulvet slik at de unngår tunge løft.

Nygård Havre forteller at også deres ansatte har fått skikkelig opplæring og god kunnskap om farlig avfall. Flere av de ansatte har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget, mens andre holder på med dette nå. De ansatte har tatt ulike kurs for å heve kompetansenivået.

BIR sitt mottak for farlig avfall.

BIR sitt mottak for farlig avfall. Foto: BIR

Fornøyde ansatte og kunder

De moderne anleggene har tydeligvis vært en hit hos besøkende på gjenvinningsstasjonene. Thoen forteller at de har hatt en økning fra 120 000 til 140 000 besøkende. Tallet inkluderer både de som kommer for å benytte seg av stasjonen, og folk som ønsker en omvisning. Blant disse er Alfa Spesialavfall fra Danmark som nylig var på besøk. Tidligere har de hatt besøk fra både Kina og Russland.

-Vi har virkelig truffet spikeren på hodet når det gjelder farlig avfalls-bygget. Der er det et helt annet inneklima enn det vi var vant med fra før, og det er god funksjonalitet. Det er de ansatte veldig fornøyde med, sier Thoen.

BIR har også merket en stor økning i antall kunder.

-Vi lagde først 500 kundekort og trodde det skulle holde i første omgang, men de ble revet vekk de første seks ukene, sier Havre. Hun legger til at tilbakemeldingene fra kundene har vært veldig positive.

-De synes det virker profesjonelt, og de føler seg godt ivaretatt. Med andre ord er både kunder og ansatte fornøyde. Det er jo en vinn-vinn-situasjon!