Aktiv bruk av Tomt & Tørt kan ha store, positive ringvirkninger for en bedrift, for eksempel ved at miljøprofil og troverdighet blir styrket.

Tomt og tørt-kampanjen

Tomt & Tørt er en returordning for tom og tørr emballasje som er blitt brukt til maling, lakk, lim, sparkel og trykkfarge. Kampanjen, rettet mot håndverkere, vil være å se på FINN og i fagblader. Informasjon om mottakene er hentet fra databasen til sortere.no og vil også vises i kartet på FINN.

Arve Martinsen, kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt, forteller at det kan bli dyrt å kaste tomme spann. I tillegg går verdifulle ressurser til spille i emballasjen. Derfor har Grønt Punkt og Syklus gått sammen om å gjøre det enklere for fagfolk å kvitte seg med tom emballasje på en forsvarlig og kostnadsfri måte, enten spannene er laget av plast eller metall.

Vinn-vinn

Returordningen Tomt & Tørt er et resultat av emballasjeavtalene fra 2003, som ble underskrevet av blant andre Miljøverndepartementet, Maling- og lakkindustriens forbund, Norsk Metallgjenvinning AS og Plastretur AS. Ordningene for metall- og plastemballasje har hver sin avtale som slår fast at tom og tørr emballasje, brukt til maling, lakk, lim sparkel eller trykkfarge, ikke lenger er å betrakte som farlig avfall.

Aktiv bruk av Tomt & Tørt kan ha store, positive ringvirkninger for en bedrift, for eksempel ved at miljøprofil og troverdighet blir styrket. Dette kan gi seg utslag i konkurransefortrinn hos kunder som setter pris på ansvarsfull næringsdrift. Miljøgevinsten er åpenbar. Emballasje på avveier er en belastning for miljøet, og den opptar deponiplass som etter hvert blir mangelvare.

Brukervennlig oversikt

I tillegg til det som allerede er nevnt, har hjemmesiden tomtogtort.no listet opp flere fordeler for bedrifter som deltar i ordningen. Den gir også en enkel, brukervennlig oversikt over hvordan man sorterer. Martinsen trekker fram den praktiske kartfunksjon på forsiden. Den gjør det lett å bruke mobilen til å finne det nærmeste stedet hvor håndverkere kan levere tomme og tørre spann gratis til lokale avfallsbedrifter.

RELATERTE LENKER