Syklus er blitt ISO-sertifisert

Syklus har arbeidet intensivt for å bli sertifisert etter flere internasjonale standarder. I desember 2013 kom gladnyheten om at de, med bedriftene Norsk Glassgjenvinning AS, Norsk Metallgjenvinning AS og Glasitt AS, hadde blitt sertifisert etter en rekke ISO-standarder.

– Vi gjorde dette for å oppnå en høyest mulig produktivitet og et godt arbeidsmiljø. Vi er glade for å kunne si at Syklus nå er blitt ISO-sertifisert for gode systemer innen arbeidsmiljø og sikkerhet, kvalitetsstyring, miljøstyringssystem og energiledelse, forteller administrerende direktør i de tre selskapene, Kjell Håkon Helgesen.

Møter krav og sikrer forbedring

ISO-sertifisering utgis av International Standard Organization, og er standarder utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring. For å bli ISO-sertifisert stilles det blant annet strenge krav til rutiner, og til kontinuerlig arbeid for forbedring.

– Alle medarbeidere i selskapene skal blant annet arbeide for å forbedre rutiner og registrere avvik ved uønskede hendelser, slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak. Slik møter vi krav fra våre kunder og leverandører, og vi fremstår som en bedrift som arbeider med å sikre både kvalitet samt indre og ytre miljø optimalt. Det er vi veldig fornøyde med, sier Helgesen.

Forbedrer seg stadig

Syklus ble sertifisert innen arbeidsmiljø og sikkerhet (OHSAS 18001) , kvalitetsledelse (NS-ISO 9001), miljøstyringssystemer (NS-ISO 14001), og energiledelse (NS-ISO 50001). Anlegget for å opparbeide glass- og metallemballasje ble sertifisert allerede i 2004, med kvalitetsledelse og miljøstyringssystemer.

Syklus arbeider stadig med å forbedre seg, og utfører jevnlig målinger for å sikre at alt er som det skal og for å se hva som eventuelt kunne blitt gjort annerledes.

– Vi har jobbet hardt for å nå målet om sertifisering, blant annet ved å sikre høy effektivitet og god kompetanse blant alle ansatte. Vi er også opptatt av kontinuerlig forbedring av miljøarbeid, og å optimalisere energiforbruket i våre anlegg. Dette gjør vi både for å få lavere kostnader og for å redusere utslipp av klimagasser, forteller Helgesen.

En skade er en for mye

Sist, men ikke minst, er også sikkerhet og arbeidsmiljø et viktig fokusområde:

– Vi foretar stadig risikovurderinger som grunnlag for forbedringer av forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, og andre som er på våre anlegg. En hver skade eller arbeidsulykke er en for mye, avslutter Helgesen.

Artikkelen er skrevet av Tur Retur i samarbeid med Syklus.