Foto: Bo Eide

Strandryddedagen 2013

Årets Strandryddedag går av stabelen lørdag 27. april. Målet er at 10 000 frivillige skal rydde landets strender for 100 tonn søppel.

Strandryddedagen er et internasjonalt miljøarrangement, her i Norge i regi av Hold Norge rent. Målet er å rydde den norske kysten for søppel, skaffe en oversikt over hva det marine søppelet består i, og å bidra til økt dokumentasjon av marin forsøpling.

-Hold Norge rent ønsker å engasjere så mange som mulig i kampen mot marin forsøpling, samt opplyse folk og spre kunnskapen vi har om dette alvorlige miljøproblemet, sier Mali Hole Skogen, prosjektleder i Hold Norge rent.

Hole Skogen ser frem til årets Strandryddedag med 400 arrangementer/aksjoner over hele landet, i tillegg til 50 dykkeraksjoner. Hun oppfordrer folk til å bli med og rydde, og til å registrere funnene sine.