Returtall emballasje 2016

I 2016 kastet vi totalt 581 590 tonn emballasje, mot 587 830 tonn i 2015. Av dette ble 95,5 prosent gjenvunnet, enten ved materialgjenvinning eller energiutnyttelse.

Returtall 2016

Emballasje totalt

Totalt på markedet: 581 590 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 398 479 tonn (68,5 prosent)
Totalt energiutnyttet: 141 344 tonn (27,0 prosent)

Bølgepapp

Tonn på markedet: 232 741 tonn
Materialgjenvunnet: 217 030 tonn (93,2 prosent)
Energiutnyttet: 18 528 tonn (8 prosent)

Drikkekartong

Tonn på markedet: 18 893 tonn
Materialgjenvunnet: 11 373 tonn (60,2 prosent)
Energiutnyttet:  6 291 tonn (33,3 prosent)

Emballasjekartong

Tonn på markedet: 51 067 tonn
Materialgjenvunnet: 22 804 tonn (44,7 prosent)
Energiutnyttet: 23 741 tonn (54,3 prosent)

Glassemballasje

Tonn på markedet: 86 358 tonn
Materialgjenvunnet: 76 969 tonn (89,1 prosent)
Energiutnyttet: 0

Metallemballasje

Tonn på markedet: 14 322 tonn
Materialgjenvunnet: 10 859 tonn (75,8 prosent)

Plastemballasje

Tonn på markedet: 170 859 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 97 957 tonn
– Næring: 72 902 tonn

Materialgjenvunnet: 64 520 tonn (40,4 prosent)
– Husholdning: 24 502 tonn (25 prosent)
– Næring: 42 007 tonn (57,6 prosent)

Energiutnyttet: 84 451 tonn (58,9 prosent)
– Husholdning: 62 855 tonn (64,2 prosent]
– Næring: 29 322 tonn (40,2 prosent)

 

Returtall 2015

 

Emballasje totalt

Totalt på markedet: 563 385 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 400 363 tonn (71,1 prosent)
Totalt energiutnyttet: 135 402 tonn (26,4 prosent)

Bølgepapp

Tonn på markedet: 246 325 tonn
Materialgjenvunnet: 223 114 tonn (90,1 prosent)
Energiutnyttet: 23 211 tonn (9,4 prosent)

Drikkekartong

Tonn på markedet: 19 115 tonn
Materialgjenvunnet: 11 870 tonn (62,2 prosent)
Energiutnyttet: 6 021 tonn (31,5 prosent)

Emballasjekartong

Tonn på markedet: 49 534 tonn
Materialgjenvunnet: 23 280 tonn (46,9 prosent)
Energiutnyttet: 25 856 tonn (52,2 prosent)

Glassemballasje

Tonn på markedet: 87 707 tonn
Materialgjenvunnet: 72 490 tonn (82,3 prosent)
Energiutnyttet: 1 241 tonn (1,4 prosent)

Metallemballasje

Tonn på markedet: 13 107 tonn
Materialgjenvunnet: 9 624 tonn (73,4 prosent)

Plastemballasje

Tonn på markedet: 164 586 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 95 295 tonn
– Næring: 69 007 tonn

Materialgjenvunnet: 59 623 tonn (36,2 prosent)
– Husholdning: 21 218 tonn (22,3 prosent)
– Næring: 38214 tonn (55,4 prosent)

Energiutnyttet: 92 687 tonn (55,3 prosent)
– Husholdning: 64 641 tonn (67,8 prosent]
– Næring: 28 018 tonn (40,6 prosent)

 

Returtall 2014

Returtall emballasje 2014

 

Emballasje totalt

Totalt på markedet: 563 385 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 400 363 tonn (71,1 prosent)
Totalt energiutnyttet: 135 402 tonn (26,4 prosent)

Bølgepapp

Tonn på markedet: 253 929 tonn
Materialgjenvunnet: 233 362 tonn (91,9 prosent)
Energiutnyttet: 20 238 tonn (8 prosent)

Drikkekartong

Tonn på markedet: 19 588 tonn
Materialgjenvunnet: 11 733 tonn (59,9 prosent)
Energiutnyttet: 6 425 tonn (32,8 prosent)

Emballasjekartong

Tonn på markedet: 49 071 tonn
Materialgjenvunnet: 22 230 tonn (45,3 prosent)
Energiutnyttet: 23 325 tonn (47,5 prosent)

Glassemballasje

Tonn på markedet: 73 994 tonn
Materialgjenvunnet: 65 340 tonn (88,3 prosent)
Energiutnyttet: 1 599 tonn (2,2 prosent)

Metallemballasje

Tonn på markedet: 11 597 tonn
Materialgjenvunnet: 7 845 tonn (67,6 prosent)

Plastemballasje

Tonn på markedet: 159 523 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 92 523 tonn
– Næring: 67 000 tonn

Materialgjenvunnet: 64 520 tonn (40,4 prosent)
– Husholdning: 23 688 tonn (25,6 prosent)
– Næring: 40 832 tonn (60,9 prosent)

Energiutnyttet: 84 451 tonn (58,9 prosent)
– Husholdning: 60 564 tonn (73,4 prosent]
– Næring: 23 905 tonn (39 prosent)

 

Returtall 2013

Returtall emballasje 2013

Emballasje totalt

Totalt på markedet: 535 230 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 371 175 tonn (69,3 prosent)
Totalt energiutnyttet: 117 078 tonn (21,9 prosent)

Bølgepapp

Tonn på markedet: 233 821 tonn
Materialgjenvunnet: 215 854 tonn (92,3 prosent)
Energiutnyttet: 16 763 tonn (7,2 prosent)

Drikkekartong

Tonn på markedet: 19 824 tonn
Materialgjenvunnet: 10 229 tonn (51,6 prosent)
Energiutnyttet: 7 830 tonn (39,5 prosent)

Emballasjekartong

Tonn på markedet: 47 980 tonn
Materialgjenvunnet: 19 328 tonn (40,3 prosent)
Energiutnyttet: 22 853 tonn (47,6 prosent)

Glassemballasje

Tonn på markedet: 69 739 tonn
Materialgjenvunnet: 62 714 tonn (89,9 prosent)

Metallemballasje

Tonn på markedet: 11 632 tonn
Materialgjenvunnet: 6 740 tonn (57,9 prosent)

Plastemballasje

Tonn på markedet: 156 682 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 90 876 tonn
– Næring: 65 806 tonn

Materialgjenvunnet: 60 154 tonn (40,4 prosent)
– Husholdning: 22 797 tonn (37,9 prosent)
– Næring: 37 357 tonn (62,1 prosent)

Energiutnyttet: 71 433 tonn (58,9 prosent)
– Husholdning: 55 051 tonn (77 prosent]
– Næring: 16 382 tonn (22,9 prosent)

 

Returtall 2012

Returtall emballasje 2012

Emballasje totalt

Totalt på markedet: 519 778 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 371 035 tonn (71,4 prosent)
Totalt energiutnyttet: 119 537 tonn (23 prosent)

Bølgepapp

Tonn på markedet: 227 301 tonn
Materialgjenvunnet: 207 464 tonn (91,3 prosent)
Energiutnyttet: 13 101 tonn (8,1 prosent)

Drikkekartong

Tonn på markedet: 19 559 tonn
Materialgjenvunnet: 11 012 tonn (56,3 prosent)
Energiutnyttet: 7 002 tonn (35,8 prosent)

Emballasjekartong

Tonn på markedet: 46 746 tonn
Materialgjenvunnet: 21 206 tonn (45,4 prosent)
Energiutnyttet: 23 625 tonn (50,5 prosent)

Glassemballasje

Tonn på markedet: 65 737 tonn
Materialgjenvunnet: 59 873 tonn (91,1 prosent)

Metallemballasje

Tonn på markedet: 11 013 tonn
Materialgjenvunnet: 7 706 tonn (70 prosent)

Plastemballasje

Tonn på markedet: 149 422 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 86 665 tonn
– Næring: 62 757 tonn

Materialgjenvunnet: 63 774 tonn (42,7 prosent)
– Husholdning: 23 437 tonn (27 prosent)
– Næring: 35 077 tonn (57,4 prosent)

Energiutnyttet: 70 651 tonn (47,2 prosent)
– Husholdning: 52 691 tonn (60,8 prosent]
– Næring: 17 870 tonn (28,5 prosent)

 

Returtall 2011

returtall 2011

Emballasje totalt

Totalt på markedet: 531 535 tonn
Totalt materialgjenvunnet: 391 603 tonn (73 prosent)
Totalt energiutnyttet: 110 397 tonn (22 prosent)

Bølgepapp

Tonn på markedet: 247 768 tonn
Materialgjenvunnet: 234 021 tonn (94,5 prosent)
Energiutnyttet: 13 101 tonn (5,3 prosent)

Drikkekartong

Tonn på markedet: 19 543 tonn
Materialgjenvunnet: 10 553 tonn (52,6 prosent)
Energiutnyttet: 6 840 tonn (35 prosent)

Emballasjekartong

Tonn på markedet: 47 082 tonn
Materialgjenvunnet: 22 599 tonn (48 prosent)
Energiutnyttet: 21 658 tonn (46 prosent)

Glassemballasje

Tonn på markedet: 66 480 tonn
Materialgjenvunnet: 60 957 tonn (91,7 prosent)

Metallemballasje

Tonn på markedet: 11 775 tonn
Materialgjenvunnet: 8 255 tonn (70,1 prosent)

Plastemballasje

Tonn på markedet: 138 887 tonn (samletall næring og husholdning)
– Husholdning: 77 777 tonn
– Næring: 61 110 tonn

Materialgjenvunnet: 55 218 tonn (39,8 prosent)
– Husholdning: 20 144 tonn (25,9 prosent)
– Næring: 35 077 tonn (57,4 prosent)

Energiutnyttet: 73 610 tonn (53 prosent)
– Husholdning: 51 955 tonn (66,8 prosent]
– Næring: 21 633 tonn (35,4 prosent)