Farlig avfall

På 10 år har mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling økt med over 70 prosent. I 2015 ble 1,41 millioner tonn farlig avfall behandlet ved godkjente anlegg. Dette er en økning på 4,8 % sammenlignet med året før.