EE-avfall

I 2016 ble i underkant av 85 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet, mens i underkant av 13 prosent ble energigjenvunnet. Det ble samlet inn 146 148 tonn EE-avfall i 2016.

Grafen er hentet fra Miljøstatus