Fakta om avfallsbransjen

Avfallsbransjen er en bransje i vekst. Forbruksvekst skaper mer og nye typer avfall som skal behandles. Dette setter krav til kontinuerlig utvikling og kompetanseheving i bransjen.

God ressursutnyttelse av avfallet skaper arbeidsplasser. EU har beregnet at man ved behandling av 10.000 tonn avfall ved materialgjenvinning skaper 250 arbeidsplasser, ved forbrenning 20 – 40 arbeidsplasser og ved deponering kun 10 arbeidsplasser (Kilde: Norsk Industri).

Nøkkeltall 2014

Publisert på ssb.no 19. april 2016

Omsetning

Foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet omsatte for 22,8 milliarder kroner i 2014.

Omsetning fra avfallshåndtering: 20,8 mrd kr

 • 9,9 mrd fra materialgjenvinning
 • 8,8 mrd fra innsamling av avfall
 • 2,1 mrd fra behandling og disponering av avfall

Sysselsetting

Antall ansatte: 8493 i 2014
De fleste av disse arbeidet med avfallshåndtering. Av de som jobbet med avfallshåndtering drev 4 100 med innsamling av avfall, og nesten 2 500 med materialgjenvinning.

Antall foretak

Totalt for vann, avløp og renovasjon: 1 156
Av dette var det 431 foretak innenfor avfallshåndtering.

 

 

Nøkkeltall 2013

Omsetning

Foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet omsatte for 22,3 milliarder kroner i 2013.

Omsetning fra avfallshåndtering: 20,5 mrd kr

 • 9,2 mrd fra materialgjenvinning
 • 8,6 mrd fra innsamling av avfall
 • 2,7 mrd fra behandling og disponering av avfall

Sysselsetting

Antall ansatte: 8140 i 2013
De fleste av disse arbeidet med avfallshåndtering. Av de som jobbet med avfallshåndtering drev vel 4 000 med innsamling av avfall, og nesten 2 200 med materialgjenvinning.

Antall foretak

Totalt for vann, avløp og renovasjon: 1 132
Av dette var det 430 foretak innenfor avfallshåndtering.

 

 

Nøkkeltall 2011

Omsetning

Foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet omsatte for 22 milliarder kroner i 2011. Dette tilsvarer en vekst på vel 7 prosent sammenlignet med 2010.

Omsetning fra avfallshåndtering: 20,2 mrd kr

 • 9,8 mrd fra innsamling av avfall
 • 7,6 mrd fra materialgjenvinning
 • 2,8 mrd fra behandling og disponering av avfall

Sysselsetting

Antall ansatte: 8125 i 2011

 • 86 prosent arbeider med avfallshåndtering
 • 4441 personer arbeider med innsamling av avfall
 • 1746 arbeider med materialgjenvinning
 • 795 arbeider med behandling og disponering av avfall

Antall foretak

Totalt for vann, avløp og renovasjon: 1 068

 • 441 – avfallshåndtering
 • 229 – innsamling av avfall
 • 114 – materialgjenvinning

Aktuelle lenker

Gjenvinningsindustrien – et miljølokomotiv.pdf Norsk Industri 2013

Kilder: SSB, Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, 2011