Statistikk

De siste 20 årene har avfallsmengden fra husholdningene doblet seg. Samtidig har vi blitt flinkere til å ta vare på ressursene i avfallet. Stadig mer går til materialgjenvinning, og etter deponiforbudet* trådte i kraft i 2009 har mengden deponert avfall sunket drastisk.

Avfallsmengder 2017

Publisert på ssb.no 5. juli 2018

Husholdningsavfall: 2,255 mill tonn* (426 kg per innbygger)
Materialgjenvunnet fra husholdningene: 881 000 tonn (inkl. kompostering og biogassproduksjon)

Mengden husholdningsavfall har blitt mindre de siste to årene. I snitt kastet vi 7 kg mindre per innbygger enn i 2016, og 13 kg mindre siden 2015. Det er også en økning i andelen avfall som går til materialgjenvinning i samme periode.

*Gjelder husholdningsavfall som kommunene har ansvaret for.
Vrakbiler og noen små avfallstyper er ikke tatt med.

Avfallsmengder 2016

Publisert på ssb.no 5. juli 2017

Husholdningsavfall: 2,277 mill tonn* (433 kg per innbygger)
Materialgjenvunnet fra husholdningene: 868 000 tonn (inkl. kompostering og biogassproduksjon)

Mengden husholdningsavfall holder seg relativt stabil. I snitt kastet vi 6 kg mindre per innbygger enn i 2015. Det er også en liten økning i andelen avfall som går til materialgjenvinning.

*Gjelder husholdningsavfall som kommunene har ansvaret for.
Vrakbiler og noen små avfallstyper er ikke tatt med.

Avfallsmengder 2015

Publisert på ssb.no 21. juni 2016

Husholdningsavfall: 2,288 mill tonn* (439 kg per innbygger)
Materialgjenvunnet fra husholdningene: 867 000 tonn (inkl. kompostering og biogassproduksjon)

Mengden husholdningsavfall holder seg relativt stabil. I snitt kastet vi 1 kg mer per innbygger enn i 2014. Det er også en liten økning i andelen avfall som går til materialgjenvinning, med en økning på ett prosentpoeng fra året før.

*Gjelder husholdningsavfall som kommunene har ansvaret for.
Vrakbiler og noen små avfallstyper er ikke tatt med.

Avfallsmengder 2014

Publisert på ssb.no 7. juli 2015

Husholdningsavfall: 2,264 mill tonn* (438 kg per innbygger)
Materialgjenvunnet fra husholdningene: 846 000 tonn (inkl. kompostering og biogassproduksjon)

Mengden husholdningsavfall går litt ned, i snitt kaster vi 3 kg mindre per innbygger enn i 2013. De siste årene har det vært en jevn nedgang i andelen husholdningsavfall som går til materialgjenvinning, fra 44% i 2008 til 37% i 2014. Dette er ikke i tråd med det fremtidige målet om 70% materialgjenvinning av kommunalt avfall i EU.

*Gjelder husholdningsavfall som kommunene har ansvaret for.
Vrakbiler og noen små avfallstyper er ikke tatt med.

Avfallsmengder 2013

Publisert på ssb.no 26. juli 2014

Husholdningsavfall: 2,255 mill tonn* (441 kg per innbygger)
Materialgjenvunnet fra husholdningene: 884 000 tonn (inkl. kompostering og biogassproduksjon)

*Gjelder husholdningsavfall som kommunene har ansvaret for.
Vrakbiler og noen små avfallstyper er ikke tatt med.

Avfallsmengder 2012

Publisert på ssb.no 9. juli 2013

Husholdningsavfall: 2,173 mill tonn* (430 kg per innbygger)
Materialgjenvunnet fra husholdningene: 866 000 tonn (inkl. kompostering og biogassproduksjon)

*Gjelder husholdningsavfall som kommunene har ansvaret for.
Vrakbiler og noen små avfallstyper er ikke tatt med.

Avfallsmengder 2011

Avfall i alt

Totale avfallsmengder: 9,9 mill tonn
Ordinært avfall: 8,6 mill tonn
Farlig avfall: 1,3 mill tonn

Husholdningsavfall: 2,3 mill tonn* (438 kg per innbygger)
Næringsavfall: 7,6 mill tonn

Materialgjenvunnet

Totalt: 3,8 mill tonn (46 prosent av det ordinære avfallet)
Husholdningsavfall: 871 000 tonn levert til materialgjenvinning
Næringsavfall: 2,9 mill tonn levert til materialgjenvinning

Energiutnyttet

Totalt: 2,9 mill tonn (34 prosent av det ordinære avfallet)
Husholdningsavfall: 1,2 mill tonn forbrent (foreløpig inkluderer dette tallet forbrenning både med og uten energiutnyttelse)
Næringsavfall: 1,7 mill tonn forbrent

Se Avfallsregnskapet 2011 for mer informasjon

Kilde: SSB/Natur og Miljø.

* Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å legge nedbrytbart avfall på deponi. Forbudet innebærer at biologisk nedbrytbart avfall som papir, tre og tekstiler må behandles på andre måter enn ved deponering.