Sortere.no på mobilen

Høsten 2012 tilrettelegges sortere.no for mobile enheter. Bruken av smarttelefoner og lesebrett har eksplodert det siste året, og analytikere mener at nettsteder kan oppleve at trafikken fra mobiltelefoner vil overgå trafikken fra PC-er allerede i 2013.

-Vi framskynder nå arbeidet med å tilpasse sortere.no til mobile enheter, sier prosjektleder Linda Bay. Hun forteller at arbeidet er muliggjort gjennom et spleiselag mellom returselskapene og restmidler fra den nasjonale kampanjen.

I LOOPs omdømmeundersøkelse fra august 2012 svarer 90 prosent av de spurte at de er enige eller veldig enige i at sortere.no må tilpasses mobiltelefoner og lesebrett.

Felles app i 2013

I samarbeid med Avfall Norge ser vi på muligheten for utvikling av en felles app for sortere.no i 2013. En slik app skal kunne hente ut informasjon fra databasen til sortere.no, og i tillegg bruke informasjon om kommunens eller IKS-ets egne henteordninger, hentedager og lignende.

-I løpet av september kommer vi til å gjennomføre en spørreundersøkelse om hvilke behov og ønsker Avfall Norges medlemmer har for en slik app. Det vil også være interessant å kartlegge hvilke tekniske systemer som brukes, og hvem som allerede går med planer om å utvikle en egen app. Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er interessant, avslutter Bay.