Foto: Hallvard Wågeheim, Leka i Nord-Trøndelag

Søk om refusjon for utgifter til opprydding av marint avfall!

Alle som har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall, kan nå søke om refusjon for disse utgiftene. Søk innen 1. november.

Kriterier og søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema er nå tilgjengelig på Refusjonsordningen, og søknadsfristen er 1. november. Her ligger det også praktiske opplysninger, veiledning og kriteriene for refusjonsordningen. Spørsmål rettes til refusjon@holdnorgerent.no.

Enkelt å søke

Refusjonsordningen for marint avfall er åpen for alle, og målet er å tilby en enkel søknadsprosess. Prosjektleder Mari Mo Osterheider håper mange vil benytte seg av ordningen:
– Det skal være enkelt å søke om refusjon for utgifter til opprydding av marint avfall, og vi har derfor blant annet utviklet elektroniske skjema i år.
– Dessuten har vi utviklet et eget skreddersydd skjema for renovasjons- og avfallsselskaper i tillegg til et standardskjema for alle andre søkere, forklarer Osterheider.

Vil stimulere til mer rydding

Norske strender tilføres søppel året rundt, og mange av strendene som ble ryddet i vår, er allerede fylt opp med søppel på nytt og utgjør igjen en fare for dyr, fugler m.m.
Refusjonsordningen gjelder både for opprydding langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer.
– Vårt mål er å stimulere til mer opprydding i hele landet, og vi håper refusjonsordningen blant annet vil bidra til å forlenge ryddesesongen utover høsten, sier Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Miljødirektoratet finansierer refusjonsordningen
Refusjonsordningen for marint avfall er finansiert av Miljødirektoratet.