Prosjektleder Sylvelin Aadland og daglig leder Hildegunn Iversen i LOOP er strålende fornøyde med resultatet. Foto: Marianne Heggenhougen

Slik skal LOOP gjøre bedriftene bedre på avfallshåndtering

Næringslivet står for hele 80% av alt avfall som oppstår i Norge. Til tross for det høye tallet har det frem til nå manglet et verktøy der bedrifter kan finne samlet og tilrettelagt informasjon om avfallshåndtering. Dette ønsker LOOP nå å gjøre noe med, og utvider sortere.no med informasjon om kildesortering for bedrifter. Sortere Bedrift lanseres på Avfallskonferansen i Tromsø 7. – 9. juni.

Sortere Bedrift skal bidra til å motivere, etablere gode vaner og bedre avfallshåndtering i bedriftene. Ved å samle nyttig, praktisk og handlingsanvisende informasjon om håndtering av næringsavfall på ett sted vil Sortere Bedrift gjøre det enklere for bedriftene å velge gode avfallsløsninger.

Med brukere i sentrum

Sortere Bedrift er en ikke-kommersiell og gratis tilgjengelig kanal. Nettsiden er utarbeidet fra et brukerperspektiv, der målet er å nå ut til bedrifter med informasjon som skal bidra til det grønne skiftet. Informasjonen er samlet i en database som gjør det mulig å spre informasjonen også gjennom andre kanaler.

Hvordan håndtere avfallet?

Bedrifter kan søke på avfallstyper og produkter for å finne informasjon om hvordan avfallet ser ut, vanlige bruksområder og hvordan det skal håndteres. Slik vil bedriftene enkelt kunne identifisere avfallet sitt og vite de kan ta hånd om det. Informasjonen ligger i en database og er søkbar.

Hvordan kvitte seg med avfallet?

Oversikt over mottak i kart med informasjon om hvilke avfallstyper de tar imot, hvilke tjenester de tilbyr og kontaktinformasjon. Slik vil bedriftene lett kunne finne frem til selskaper som kan hjelpe de med avfallet der de er. Avfallsselskaper kan knytte seg opp til Sortere Bedrift og få vist fram sitt mottak og hvilke tjenester de tilbyr i kartet. Finn ut hvordan dine mottak kan bli synlige på Sortere Bedrift.

Hvilke plikter og rettigheter har bedriften?

Oversiktlig og kortfattet informasjon om hva relevante lovverk betyr i praksis gjør det enkelt for bedriftene å kjenne til egne rettigheter og plikter.

Hvorfor skal vi sortere avfall?

Fordeler og muligheter god avfallshåndtering, ressursutnyttelse og sortering kan gi bedriftene. Her vil det blant annet samles case studies som viser gode, konkrete eksempler på hva andre bedrifter har oppnådd ved å forbedre avfallshåndteringen.

Et felles løft fra både private og offentlige avfallsaktører

Et bredt spekter av samarbeidspartnere og bidragsytere har vært med på å stable Sortere Bedrift på beina: Ragn-Sells, Renas, Grønt Punkt, Norsk Resy, Avfall Norge, Retura-selskap og hele 180 kommuner/renovasjonsselskap. Dette er aktører som nå har tatt et samfunnsansvar og bidratt til å bygge en nasjonal informasjonsløsning om avfall som alle bedrifter kan benytte helt uforpliktende og kostnadsfritt. LOOP har stor tro på at Sortere Bedrift vil både stå stødig og videreutvikles de neste årene.

Vite mer?

Besøk oss på standen vår “The Landfill” på Avfallskonferansen, eller les mer her.