Ane Caspara Hammer har valgt å ta hele traineeløpet hos Innherred Renovasjon.

Slik har Innherred Renovasjon suksess med trainee-ordning

Traineeprogrammet Intro Trainee gir unge og lovende et godt utgangspunkt for yrkesveien videre. Samtidig får bedriftene nyte godt av deres høye kompetanse og nye ideer. Innherred Renovasjon er et av medlemmene i denne vellykkede ordningen.

Intro Trainee består av 22 medlemsbedrifter, og hvert år blir mellom fire og syv personer tatt opp i traineeprogrammet. Ordningen gir nyutdannede mulighet til bred erfaring, et verdifullt nettverk og et godt utgangspunkt for yrkesveien videre. Samtidig får bedriftene inn unge mennesker med verdifull kompetanse og høyt utviklingspotensiale. Et av medlemsbedriftene er Innherred Renovasjon, som har hatt god nytte av ordningen:

– Traineene tilfører kompetanse, og ser ting med nye øyne som de som har jobbet her lenge ikke ser, sier informasjonsmedarbeider i Innherred Renovasjon, Øyfrid Knudsen.

Variert hverdag

Ane Caspara Hammer er utdannet ingeniør i logistikk og har i tillegg en master i ledelse av teknologi. Hun er for tiden trainee hos Innherred Renovasjon, hvor hun har fått arbeide med både logistikk, kommunikasjon, og utarbeiding av ulike prosjekter. Deriblant er hun med i planlegging og gjennomføring av en midt-norsk strandryddekampanje, samt innføring av glass- og metallinnsamling i Stjørdalen. Hammer har nå forlenget avtalen med Innherred Renovasjon og kommer dermed til å ta hele traineeperioden hos dem.

– Jeg trives veldig godt her. Jeg har hyggelige kolleger, en god blanding av arbeidsoppgaver, og det er godt tilrettelagt for at jeg skal få yte mitt beste. Å jobbe i en sikker bransje er også veldig positivt, forteller Hammer.

Utveksling av kunnskap

Normalt får de nyutdannede arbeide i inntil tre ulike bedrifter i Innherredsregionen i en to års periode. Daglig leder i Intro Trainee, Marit Eriksen, forteller at programmet likevel er veldig fleksibelt for å ivareta traineenes ønsker og bedriftenes behov.

– Noe av poenget er at traineene skal bli kjent med seg selv og hva de liker å holde på med. Det blir en fin overgang fra skole til jobb, hvor de får bruke to år på å prøve forskjellige ting og få ulik kompetanse. I tillegg får bedriftene muligheten til å satse på kompetanse de vurderer å gå til anskaffelse av, og i flere tilfeller har det fungert veldig bra, forteller Eriksen.

I tillegg til arbeidserfaring får traineene dra nytte av kurs, bedriftsomvisninger og samlinger rundt 10 ganger i året, samt en studietur til Brussel annethvert år.

Flinke folk blir boende

Innherred Renovasjon har vært medlem i ordningen lenge, og tok imot sin første trainee allerede i 2007. Siden da har de hatt traineer med bakgrunn i blant annet markedsføring, psykologi og ingeniørstudier, og flere har fått fast ansettelse i bedriften etter traineeperioden. Det å vise frem karrieremulighetene i Nord-Trøndelag og trekke kompetanse til regionen er nettopp blant hovedmålene til ordningen. Øyfrid Knudsen var selv trainee gjennom Intro Trainee før hun etter endt periode fikk sin nåværende jobb, og har stor tro på verdien av nettverksbyggingen.

– Traineeprogrammet gjør at man får et nettverk på tvers av bedrifter, og det har veldig mye å si både for traineene og bedriftene. Det at mange blir i en av medlemsbedriftene viser at det har vært en suksess!

F.v: Oscar Franzén, Preben Godø, Ane Caspara Hammer og Øyfrid S. Knudsen. Alla er eller har vært traineer gjennom Intro Trainee.

F.v: Oscar Franzén, Preben Godø, Ane Caspara Hammer og Øyfrid S. Knudsen. Alle er eller har vært traineer gjennom Intro Trainee.