Utdeling av ryddeprisen Gullklypa.
Foto: Line Venn

Seminar om marin forsøpling

Den 21. januar inviterte Hold Norge Rent til seminar om marin forsøpling. Rundt 40 engasjerte deltakere og dyktige foredragsholdere sørget for et produktivt og interessant seminar.

I Kjelleren på Litteraturhuset møttes over 40 engasjerte deltakere en onsdag morgen til seminar om marin forsøpling. Målet var å belyse at marin forsøpling er et stort problem som angår mange sektorer og bransjer. I tillegg var seminaret også en del av å markere at Hold Norge Rent nå er blitt en medlemsorganisasjon.

I løpet av seminaret fikk vi, ved hjelp av dyktige foredragsholdere, innblikk i marin forsøpling som både et lokalt, nasjonalt og globalt problem. I tillegg fikk vi informasjon om hvilken forskning som er gjort, og hvilke politiske tiltak som gjøres for å forebygge og forhindre problemet. Seminaret ble avsluttet med en forrykende paneldebatt som tok for seg spørsmålet om hvem som faktisk skal ta på seg jobben med å rydde opp.

Utdeling av Gullklypa

Et av høydepunktene under seminaret var utdelingen av Gullklypa. I år var det sentralstyremedlem i Venstre, Rebekka Borsch, som fikk æren av å dele ut prisen til Åge Wee og Willy Smedsvig for deres engasjement for opprydding av marin forsøpling i Smedasund. De startet Prosjekt Smedasund i 2012, og siden oppstart er det hentet opp over 18 tonn søppel, noe som er Norgesrekord i undervannsrydding. Dette har skapt oppmerksomhet flere steder både i Norge og i utlandet. Prosjektet har også inspirert til organisering av tilsvarende tiltak andre steder i landet.