Sammen om en avfallspyramide for 4. trinn

LOOP Miljøskole og Romerike avfallsforedling IKS (RoAF) har gått sammen om å utvikle den digitale avfallspyramiden for 4. trinn. Fjerdeklassingene er hovedmålgruppen til mange kommunale og interkommunale avfallsselskaper, og RoAF beskriver avfallspyramiden som en “gavepakke”.

-Vi var på lanseringen av avfallspyramiden i høst, og skjønte fort at verktøyet ville passe skoleopplegget vårt veldig godt, forteller en engasjert Marianne Johnsen, kommunikasjonsrådgiver i RoAF. Det interkommunale avfallsselskapet på Romerike flytter snart inn i et nytt administrasjonsbygg, inkludert et splitter nytt klasserom med interaktiv tavle og eget lydanlegg.

-Med nytt utstyr trenger vi også programmer og læringsopplegg til dette. Vi har et mål om å være det avfallsselskapet som er best på undervisning og ønsker å følge med i utviklingen og være innovative. Avfallspyramiden kom da som en gavepakke til oss, sier Johnsen.

Populær pyramide

Prosjektleder i LOOP Miljøskole, Terje Eckhoff er glad for samarbeidet med RoAF:

-Avfallspyramiden retter seg per i dag etter kompetansemålene etter 10. trinn, og samarbeidet med RoAF gjør det mulig for oss å videreutvikle den. Vi vet at de kommunale og interkommunale avfallsselskapene ønsker seg et undervisningsverktøy for 4. trinn. Eckhoff forteller at LOOP Miljøskole i tillegg har søkt Avfall Norge om FoU-midler til dette prosjektet i 2013.

Avfallspyramiden for ungdomsskolen har blitt tatt meget godt i mot siden lanseringen i august. Den har fått mye omtale, og trafikken på avfallspyramiden.no vitner om at det digitale verktøyet allerede er flittig brukt i skole-Norge.

Avfallspyramiden