Samarbeid om miljøteater

Miljøforestillingen fra LOOP Miljøskole, Garbagiamysteriet, bringer kommuner og avfallsselskaper nærmere hverandre. I både Stavanger, Drammen og Bergen er det nå kommet i stand samarbeid for å motivere skolene til å sette opp miljøteateret.

-Vi ser det som utrolig positivt at kommunene og avfallsselskapene går sammen om å tilby skolene et teaterstykke om forbruk og miljø, sier Hildegunn Iversen, prosjektrådgiver i LOOP. Per i dag er det 20 skoler som har satt opp forestillingen, eller som planlegger oppsetninger. Dette overstiger våre forventninger, med tanke på at vi er inne i forestillingens første leveår.

Framtidens byer

Stavanger kommune og IVAR sendte tidligere i høst ut brev med informasjon om Garbagiamysteriet til alle skolene i Stavanger-området. IVAR bidrar også med rekvisitter til forestillingen og tilbyr klassene besøk på gjenvinningsstasjonen Forus. Bergen kommune og BIR, og Drammen kommune og RfD samarbeider om tilsvarende tiltak i sine byer.

Sentralt i disse samarbeidene står også Framtidens byer, et nettverk hvor staten og de 13 største byene i Norge står sammen for å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Forbruk og avfall er et prioritert samarbeidsområde i Framtidens byer, og undervisningstilbud om temaet til skolene er en viktig del av dette.

Lærerkurs

På Sørlandet har Agder Renovasjon og Avfall Sør gått sammen for å tilby lærerne et teaterkurs med utgangspunkt i Garbagiamysteriet. Kurset holdes av Kulturværste som en del av Sørlandske lærestevne. Iversen forteller at det bare er kreativiteten som setter grenser for andre typer samarbeid om Garbagiamysteriet.

-I 2013 vil vi dra nytte av mange gode erfaringer fra dette første året, forklarer Iversen. Nå har vi flere referanseprosjekter å vise til, og vi vet at de skolene som først setter opp forestillingen i sitt område, inspirerer andre. Et eksempel på dette er Fredrikstad, hvor Cicignon skole satte opp den aller første Garbagia-forestillingen i oktober i fjor. I 2012 har seks andre skoler i Fredrikstad satt opp egne forestillinger.

Erfaringer fra Fredrikstad

Miljøvernrådgiver i Fredrikstad kommune, Grete Rasmussen, forteller at de er lystne på å gjenta årets suksess:

-På verdens miljødag den 5. juni viste elever fra seks forskjellige skoler i Fredrikstad utdrag fra teaterstykket Garbagiamysteriet på plassen foran Rådhuset. Ungene hadde øvd i månedsvis, og lært mye om miljø og forbruk. Vi er allerede i dialog med Fredrikstad-skolene og Kulturværste for å få til et lignende samarbeid i 2013.

Lærer ved Gudeberg skole i Fredrikstad, Kristine Lindahl Roppestad, bekrefter dette inntrykket:

-Elevene har vært veldig miljøbevisste i etterkant av forestillingen, noe vi synes er veldig flott!

Om Garbagiamysteriet

Garbagiamysteriet er en teaterforestilling om forbruk og miljø, utviklet for 4. trinn av LOOP Miljøskole og Kulturværste. Garbagiamysteriet kommer som en komplett pakke med alt man trenger for enkelt å kunne sette opp forestillingen på egen skole.