Strandrydding på Bygdøy i 2012

Rydd med stil i april!

Alle gode ting er tre, og den 27. april 2013 arrangeres Strandryddedagen for tredje året på rad. Det nasjonale tiltaket begynner virkelig å få konturene av en årlig event, og allerede nå i januar har Hold Norge rent fått spørsmål om planene for dagen.

Lørdag 27. april blir det full ryddeaktivitet langs strender og i kystområder ellers. Dagen i forveien rydder skoler, bedrifter og foreninger. Hele uke 17 er kampanjeuke, etter mønster fra 2012, men ryddeaksjoner kan så klart legges til senere på året hvis vinteren fortsatt ikke har sluppet taket. I fjor tok Hold Norge i mot registreringer til godt uti juni, slik at den endelige rapporten inneholdt så nøyaktige tall som mulig.

Aksjoner i nærmiljøet

Tips og råd om Strandryddedagen kan bakes inn i det daglige informasjonsarbeidet til avfallsselskapet. Hold Norge rent oppfordrer til å informere om tiltaket, og å tilrettelegge for aksjoner i nærmiljøet. Frivillige ryddeaksjoner går som oftest av seg selv, men de har behov for hjelp, for eksempel til fjerning av søppelsekker. Samarbeid med lokale aktører, og kontakt med lokal media, kan bidra til å skape positiv oppmerksomhet rundt ryddeaksjoner i nærmiljøet.

Synlig innsats inspirerer andre

På ryddenstrand.no fins det en kartoversikt over nasjonale ryddeaksjoner. Mye tydet på at flere ryddeaksjoner ikke ble meldt inn i denne landsoversikten i 2012. I LOOP, der sekretariatet til Hold Norge rent er lokalisert, poengterer Nancy Strand hvor viktig det er å få til en så komplett oversikt som mulig. Når aksjoner er synlige i kartet, motiveres flere til å bli med. I tillegg kan brukere enklere finne fram til steder der det ikke er ryddeaktivitet, og eventuelt organisere aksjoner der. Det er også viktig med rapportering av marin miljøtilstand og nøyaktige tall som kan overbringes til myndighetene.

“Strandryddedagen er blitt et begrep. Synliggjøring av all den flotte innsatsen kan motivere flere til å engasjere seg.”
Nancy Strand, daglig leder i Retursamarbeidet LOOP.

Hjemmesiden lever

Nordlige breddegrader gjør det mer eller mindre umulig å rydde strender om vinteren, men gode forberedelser er som kjent halve jobben. Strandryddedagens offisielle hjemmeside er en god informasjonsressurs året rundt, og for tiden gjennomgår den en fornyelse. Forsiden er oppdatert med flunkende nye bilder, og sidene ellers får gradvis nytt eller oppdatert innhold. Det er liv på Facebook også, og selv i lavsesongen får Hold Norge rent forespørsler gjennom dette praktiske kommunikasjonsverktøyet. For mange er ikke Strandryddedagen bare en dag, den er en livsstil!

Les mer om Strandryddedagen på ryddenstrand.no. For at Strandryddedagen skal befeste sin posisjon som årlig vårtegn, trengs det samarbeid og engasjement på alle plan.