ROAF med nytt sorteringsanlegg

I januar i år åpnet Romerike Avfallsforedling (ROAF) et splitter nytt sorteringsanlegg med helautomatisk sortering av plast. De er de første i verden til å ta i bruk et slikt anlegg.

– I en verden med økende forbruk og knappe ressurser er vi nødt til å se på avfallshåndtering i et bærekraftig perspektiv. Å tenke innovativt og ta i bruk ny teknologi er en viktig del av dette arbeidet, sier administrerende direktør i ROAF, Øivind Brevik.

Mat i grønt, plast i rest

Flere endringer har også blitt gjort for å sikre så rene fraksjoner som mulig. Alle innbyggerne i ROAF sine eierkommuner skal nå sortere matavfallet i grønne poser. I den anledning fikk de utdelt en startpakke bestående av en kurv for matavfall og grønne poser, som skal kastes i beholderen for restavfall ute. Plasten kastes derimot rett i restavfallet, ettersom den blir sortert ut automatisk på anlegget.

I verdenstoppen på materialgjenvinning

Det er norske TOMRA Sorting (TiTech) som har utvilket teknologien bak det nye sorteringsanlegget. Ved hjelp av nærinfrarødt (NIR) lys, “ser” anlegget hvilken type materiale den har framfor seg på båndet, og hvilken materialkvalitet det har. Et lufttrykk blåser så materialet ut i riktig sorteringsbeholder. Grønne poser går til sitt, og plasten blir sortert ut i fem ulike kvaliteter.

– Dette er helt i verdenstoppen hva materialgjenvinning angår. Matavfallet som nå samles inn vil bli til biogass for busser og renovasjonsbiler, i tillegg til biogjødsel til jordforbedring og landbruk. Plasten vil bli til nye plastprodukter. Det som ikke materialgjenvinnes, går til energigjenvinning, forteller Brevik, og legger til at satsingen er et stort steg i riktig retning i å håndtere avfall som en ressurs.