73 prosent av emballasjen ble sendt til materialgjenvinning i 2011.

Returtallene for 2011

I 2011 ble 502 000 tonn emballasje fra husholdninger og næringsliv i Norge gjenvunnet. Dermed gikk hele 95 prosent av emballasjen til materialgjenvinning eller energiutnyttelse.

73 prosent av emballasjen ble sendt til materialgjenvinning, og dette medfører reduserte utslipp av klimagasser, lavere energibruk og flere andre positive miljøeffekter.

Mengden emballasjeavfall til gjenvinning økte med snaut 20 000 tonn fra 2010 til 2011, og av dette gikk rundt 15 000 tonn til materialgjenvinning. Det viser tall som returselskapene for emballasje har rapportert til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

– Vi er godt fornøyd med at returselskapene for emballasje har fått til en høy materialgjenvinning av emballasjeavfall. Det gir positive miljøeffekter. Nå er det viktig at returselskapene for emballasje jobber enda bedre med de emballasjetypene hvor målene for materialgjenvinning ennå ikke er nådd, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Mindre bruk av emballasje totalt

Den årlige rapporten fra Næringslivets emballasjeoptimeringskomité (NOK) viser at den totale emballasjebruken er redusert med sju prosent fra 2005 til 2011, målt i forhold til salget.

– Det er gjort mye bra i Norge for å redusere bruken av emballasje, og det er bra. Men det er nødvendig med fortsatt innsats, sier Ellen Hambro.