Epler vs pærer

Aftenposten har forsøkt å lage en oversikt over renovasjonsgebyrer i ulike kommuner, men dette er ikke like enkelt som det blir fremstilt. I tilfelle du lurer så dekker renovasjonsgebyret kostnadene kommunen eller renovasjonsselskapet har ved at du får hentet avfallet ditt, behandling av avfallet, bruk av returpunkter, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner. Renovasjonsgebyrene i Norge er utregnet på ulikt grunnlag. Et eksempel er at i noen kommuner koster det ekstra å levere avfall på gjenvinningsstasjonen, mens i andre kommuner er dette inkludert i renovasjonsgebyret.