Sortere.no for bedrifter

Informasjon om kildesortering har vært lett tilgjengelig for privatpersoner lenge. Nå var det derfor på tide å utvide sortere.no med et godt verktøy rettet mot bedrifter.

Forsiden til sortere for bedrifter

Samarbeidspartnere

Iteo
Ragn-Sells
Renas
Grønt Punkt
Norsk Resy
Avfall Norge
Retura-selskap
180 kommuner og renovasjonsselskap

Utført

2014 – 2016

Lenker

Sortere.no/bedrift

Kontaktperson

Sylvelin Aadland, prosjektleder Sortere

Om prosjektet

Sortere for bedrifter er et verktøy hvor bedrifter kan finne praktisk informasjon som gjør håndtering av næringsavfall enkelt. På sortere.no kan bedrifter nå finne informasjon om ulike avfallstyper og hvordan de skal håndtere avfallet sitt, samt et kart over aktuelle leverandører av avfallstjenester. Det er også lagt vekt på å vise fordeler og muligheter ved god avfallshåndtering. I tillegg er rundt et dusin lovverk gjennomgått for å synliggjøre hva lovene betyr i praksis, slik at det blir enkelt for bedriftene å kjenne til egne rettigheter og plikter.

Et bredt spekter av samarbeidspartnere og bidragsytere har vært med på å stable Sortere Bedrift på beina: Ragn-Sells, Renas, Grønt Punkt, Norsk Resy, Avfall Norge, Retura-selskap og hele 180 kommuner/renovasjonsselskap.

Tanken bak

Til tross for at næringslivet står for hele 80% av alt avfall som oppstår i Norge, har det til nå manglet et verktøy der bedrifter kan finne samlet og tilrettelagt informasjon om avfallshåndtering. Målet er at Sortere for bedrifter skal motivere til gode vaner og bedre avfallshåndtering i bedriftene.