Sortere api-er

API er en forkortelse for Application Programming Interface. Tjenesten gjør det enkelt å hente ut informasjon fra databasen til sortere. Informasjonen omfatter både lokale og nasjonale data som kan benyttes til egne nettsider, i app-er eller på andre plattformer.

APIer

Samarbeidspartner

Datamagi

Utført

2011/2012

Lenker

Sortere.no

Kontaktperson

Sylvelin Aadland, prosjektleder for sortere.no

Om prosjektet

API-ene ble utviklet av Datamagi som også har bygget sortere-databasen. Finn.no og Nearby Norway var de første til å ta i bruk tjenesten for å vise returpunkter og gjenvinningstasjoner i sine løsninger. Dette er nyttig informasjon for deres brukere og vil kunne bidra til økt bevissthet rundt kildesortering og gjenvinning. For kommunale og interkommunale selskaper som tilbyr app-er til sine abonnenter, leverer tjenesten både nasjonal og lokal informasjon fra sortere.no.

Sortere-databasen inneholder flere tusen søkeord, produkt- og avfallstypeinformasjon. Mer enn 170 administratorer oppdaterer både nasjonal informasjon, og informasjon om ordningene i de forskjellige kommunene. Informasjonen er nå tilgjengelig for «alle» og sortere.no er bare ett av et 70-talls steder som viser informasjon fra sortere-databasen. Ønsker du tilgang til api-ene, ta kontakt med oss på post[at]loop.no.

Tanken bak

Sortere.no ønsker å gjøre det enkelt å spre informasjon om kildesortering og gjenvinning. Det er viktig å treffe brukerne på de nettstedene/plattformene hvor de allerede befinner seg.