Slank restavfallet

De siste 20 årene har avfallsmengden norske husholdninger produserer blitt fordoblet. Nordmenn forbruker og kaster mer enn noen gang. Derfor arrangeres den viktigste slankekuren: å slanke restavfallet.

 

Samarbeidspartnere

Grønt Punkt Norge
Syklus
Infinitum
RENAS
ERP
Elretur
Batteriretur
Fretex
Matvett
172 norske kommuner

Utført

2016/2017

Lenker

Slank Restavfallet

Kontaktperson

Marianne Heggenhougen, kampanjeleder

Om prosjektet

Kampanjen Slank Restavfallet har vært kjørt i regi av Sortere.no og fokusert på at kun 1/3 av det som kastes i restavfallet i norske hjem er søppel. En undersøkelse viste at så mye som 2/3 av det nordmenn kaster i restavfallet hvert år burde vært kildesortert, gjenbrukt eller spist opp. Sortere.no har gått sammen med sentrale aktører i miljø, gjenbruks- og gjenvinningsbransjen om å lage en kampanje for å få folk til å være mer bevisste på sitt forbruk, kaste mindre og kildesortere mer. Miljødirektoratet støtter kampanjen.

Mer informasjon finnes på www.sortere.no/slankrestavfallet.