Servicekart for reisende i Lofoten

For å få bukt med forsøpling i Lofoten ble det utviklet en lokalt tilpasset kartløsning rettet mot turister.

Turistkart for Lofoten

Samarbeidspartnere

LAS Lofoten
Clean up Lofoten/
Visit Lofoten
Datamagi

Utført

Vår 2016

Lenker

Clean up Lofoten

Kontaktperson

Sylvelin Aadland, prosjektleder sortere.no

Om prosjektet

Forsøpling av rasteplasser har lenge vært et problem i Lofoten, og det er et stort behov for å nå ut med informasjon til turister. Renovasjonsselskapet i Lofoten, LAS Lofoten, tok derfor kontakt med LOOP for å lage en kartløsning som enkelt viser hvor turister kan kaste avfall, tømme septiktanken, og gå på do. Informasjonen ble lagt inn i sorteres database og kan slik hentes ut på flere nettsteder. Det ble utviklet egne symboler for henholdsvis tømming av septiktank, hvor man kan levere avfall fra båt og på land. I løsningen ble det også lagt ut informasjon om hvem som kan kontaktes dersom containere er fulle, om det forekommer forsøpling, eller om tømmestasjoner er ødelagt.

«En lokalt tilpasset informasjonsløsning rettet mot turister gjør at vi nå når enda en målgruppe med informasjon om avfallshåndtering. Vi synes det er flott at vårt kart vil bidra til å holde Lofoten ren!», Sylvelin Aadland, prosjektleder sortere.no 

Kartet distribueres gjennom nettsidene til Destinasjon Lofoten, Nasjonale turistveier og Clean up Lofoten.

Tanken bak

I Lofoten var det eksempler på rasteplasser som ble brukt til dumping av avfall. Målet med det nettbaserte kartet var å bidra til å hindre forsøpling av rasteplassene, og få avfallet til et sted der det ender på et godkjent mottak og ikke som forsøpling.