Kildesorteringsløsning for Universitet i Oslo

Universitetet i Oslo har ambisjoner om å øke kildesorteringsgraden til 80 prosent innen 2020, noe LOOP ønsket å bidra med. Resultatet ble en egen kildesorteringsguide for UiO. 

Kildesortering på UiO

Samarbeidspartnere

UiO
Datamagi

Utført

2015

Lenker

Kildesortering på UiO

Kontaktperson

Sylvelin Aadland, prosjektleder sortere.no

Om prosjektet

Parallelt med at Universitetet i Oslo innfører økt kildesortering på campus ønsket de seg også en nettbasert kildesorteringsguide til bruk for studenter og ansatte. UiO tok derfor kontakt med LOOP for å se på hvordan sortere.no kunne benyttes til dette formålet. LOOP har tidligere laget flere tilpassede kartløsninger med kildesorteringsinformasjon, og nå fikk vi muligheten til å lage en utvidet versjon for Universitetet i Oslo. Det ble tatt utgangspunkt i kildesorteringsinformasjonen som allerede ligger i databasen, samtidig som UiO hadde behov for å legge inn egen informasjon spesifikk for universitetet. Det ble også lagt inn sorteringsstasjoner for de ulike byggene på campus.

Resultatet ble en kildesorteringsløsning hvor studenter og ansatte kan søke på hvordan man skal sortere ulike typer avfall samt få oversikt over hvor de ulike kildesorteringsstasjonene befinner seg. Løsningen viser hvordan informasjon fra sortere-databasen kan benyttes til å lage tilpassede løsninger for bedrifter som ønsker en digital kildesorteringsguide.

“Det er viktig at en stor institusjon som UiO velger å etablere et system som oppmuntrer til bærekraftig atferd, og viser studenter, ansatte og omverden at de er villig til å gjennomføre endringer. Når en institusjon på størrelse med UiO kan kildesortere, kan også andre institusjoner og bedrifter gjøre det, jeg håper initiativet sprer seg”, Karen O’Brien, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med fartstid i FNs klimapanel.

Tanken bak

UiO har ambisjoner om å etablere seg som et grønt universitet innen 2020, og det å øke andelen kildesortert avfall er en viktig del av strategien. Med en tilpasset kartløsning får studenter og ansatte ved universitetet enkelt informasjonen de trenger for å sortere riktig.