Kampanjen om miljøfarlig avfall 2014

I 2014 hadde LOOP prosjektledelsen for Avfall Norges holdningskampanje om miljøfarlig avfall. Målet for kampanjen var å øke bevisstheten og kunnskapen om farlig avfall og EE-avfall, samt øke motivasjonen til å sortere riktig.

Kampanjebanner for kampanjen om miljøfarlig avfall 2014

Samarbeidspartnere

Avfall Norge
Grønt Punkt
Syklus
Batteriretur
Elretur
Elsirk
ERP
Eurovironment
Renas
Kommuner og renovasjonsselskap
Klima- og miljødepartementet

Utført

2013 – 2014

Lenker

Sluttrapport for kampanjen om miljøfarlig avfall 2014

Kontaktperson

Marianne Holen, daglig leder i LOOP

Om prosjektet

Kommuner og renovasjonsselskaper over hele landet deltok i kampanjen for å spre budskapet ut mot hovedmålgruppen, som var husholdninger med barn. Kampanjen gikk gjennom hele 2014.

Til kampanjen ble det utarbeidet informasjonsmateriell som et hjelpemiddel for kommuner og renovasjonsselskap til å sette dagsorden, motivere innbyggere, dokumentere miljønytte, svare media og andre på kritiske spørsmål og lignende. Det ble blant annet laget en reklamefilm som ble vist på TV og kino, annonser og bannere til bruk på nettsider, og i tillegg kampanjeprodukter som t-skjorter, bærenett, oppbevaringsesker for batterier og lignende. I tillegg ble det utarbeidet jevnlig pressemeldinger, Facebook-statuser, quizer og annet informasjonsmateriell.

Budskapet for kampanjen var: Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig. Miljøgifter finnes i mer enn du tror. Husk å sortere riktig.

Slagordet for kampanjen var: Hvordan du bruker [miljøfarlig produkt] er opp til deg. Hvor du kaster det angår oss alle.

Reklamebyrået Try/Apt sto for det kreative arbeidet, samt produksjon av blant annet reklamefilm, kampanjeside og annonser til kampanjen.

Tanken bak

Hensikten med kampanjen var å spre kunnskap om miljøgiftene som finnes i ulike produkter, og hvorfor det er viktig å sortere riktig. Miljøgifter er stoffer som kan gjøre stor skade på både mennesker, dyr og natur dersom de ikke kommer inn til godkjent behandling. Kampanjens tema var derfor viktig for å hindre ytterligere skader på miljøet.