Oslo med nytt, ressursbesparende IT-system

Å ha oversikt over abonnenter, kjøreruter, tømmedager og returpunkter krever gode informasjonssystemer. Renovasjonsetaten i Oslo har nylig tatt i bruk et nytt system for å sikre at informasjonen er den samme uansett hvor den vises. Systemet sender data til sortere.no og gjør at informasjonen oppdateres automatisk. Dette er svært ressursbesparende.

“Å nei, nå må jeg logge meg inn enda et sted…”

De fleste kommuner og renovasjonsselskap vedlikeholder sin informasjon i kildesorteringsguiden sortere.no manuelt. Dersom man har et begrenset antall returpunkter og avfallsordninger å holde styr på kan dette fungere greit. For Oslo, som har mer enn 1300 ulike punkter og gjenvinningsstasjoner i sorteres database, ble dette en uoverkommelig oppgave. Med automatisk oppdatering av informasjonen er dette ikke lenger noe problem.

Børre Tandberg, seniorkonsulent i Renovasjonsetaten i Oslo, forteller:

“Før Oslo tok i bruk automatisk dataeksport var så godt som samtlige av returpunktene/gjenvinningsstasjonene plassert 50 – 100 m feil ved visning på sortere.no, fordi koordinatene ikke var helt nøyaktige. I tillegg var det en rekke returpunkt som var blitt stengt, eller nye som manglet, og en del returpunkt var oppført med feil typer avfallstjenester. Det å kunne gi publikum korrekt informasjon er, etter min mening, den største gevinsten av å la et system håndtere dataeksporten.”

Slik fungerer det

Det nye systemet henter inn informasjon via webtjenester, og sammenfletter den med annen informasjon i en database. Til sortere genereres tekstfiler som sendes over via FTP. Filene som eksporteres til sortere innholder oppdatert informasjon om avfallsordninger, returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Filene leses inn av sortere. Denne eksporten/importen utføres automatisk hver natt, og dermed er informasjonen oppdatert til enhver tid. Planen er å også kunne inkludere eksport av kommunespesifikke merknader og koblinger mellom avfallstyper og produkttyper.

Enklere oppdatering av sortere

Foreløpig er det kun Renovasjonsetaten i Oslo som benytter seg av automatisk datautveksling med sortere.no. En annen mulighet er å sende inn datafiler med returpunkter til sortere.no. Dette forenkler også jobben ved at man slipper å logge inn og manuelt registere returpunktene i admingrensesnittet. Erik Trandem, renovasjonsrådgiver i Romerike avfallsforedling IKS, forteller at de henter ut returpunkter med koordinater fra Komtek, og sender dette som en fil til sortere. Koordinatene i Komtek og sortere har ulike formater, men dette konverteres i prosessen.

Hildegunn Iversen, prosjektleder for sortere.no ønsker å legge til rette for at flere skal kunne oppdatere sin informasjon ved automatisk datautveksling.

– Vi ser at det kan være en terskel for mange å vedlikeholde sin informasjon i sortere.no, særlig om det er flere andre systemer man også må logge seg inn i og oppdatere. Ved å benytte seg av automatisk datautveksling er det lettere å sikre at lokal informasjon er korrekt. Da sikrer vi samtidig en god brukeropplevelse, noe som er svært viktig i et kampanjeår med mye trafikk til sortere.no.

Ønsker du å lette arbeidet med sortere.no?

Ta kontakt med oss på post@sortere.no, så finner vi en løsning som passer for deg!