Styret

Styreleder
Øivind Brevik, adm.dir. KS Bedrift

Nestleder
Jaana Røine, adm.dir. Grønt Punkt Norge

Styremedlemmer
Bjørn Sørensen, adm.dir. Norsk Resy
Randi Haavik Varberg, dir. informasjon og marked Infinitum
Kari Aa, observatør oppnevnt av Miljøverndepartementet
Jacob Smith, dir. innsamling og gjenvinning Sirkel