Øivind Brevik er ny styreleder i LOOP. FOTO: Jill Johannessen.

Øivind Brevik ny styreleder i LOOP

I slutten av mai ble Øivind Brevik valgt til ny styreleder i LOOP. Han tar over etter Kjell Håkon Helgesen som har vært styreleder siden 2013.

Brevik har i mange år fulgt LOOP sitt arbeid som styremedlem.

– Miljøstiftelsen LOOP har som sitt viktigste mål å få folk, uansett alder og bosted, til å kildesortere mer og kaste mindre. De fem flotte ansatte i LOOP lever hver dag ut visjonen ”Vi skaper gode vaner”, sier Brevik.

Som styreleder synes Brevik det er viktig at LOOP får gode vilkår og en bred virkning på dagens samfunn.

– Jeg vil jobbe for at den viktige miljødugnaden som LOOP har super erfaring med, og som blir stadig viktigere, får enda bredere virkning og vilkår i årene som kommer, sier Brevik.

Øivind Brevik jobber i dag som administrerende direktør i KS Bedrift. Han har lang fartstid fra avfallsbransjen. Tidligere jobbet han som administrerende direktør i ROAF IKS (Romerike Avfallsforedling IKS). Han har også jobbet som stabsleder og seksjonssjef i Miljødirektoratet, og som avdelingsdirektør i Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Brevik har har en mastergrad i økologi fra NTNU og et stort engasjement for LOOP sine kjerneområder.

– Det er viktig å skape gode holdninger og ikke minst handlinger, slik at vi kan ta vare på ressursene og sørge for en frisk og flott natur over alt, sier Brevik.

Daglig leder i LOOP gleder seg til å ta fatt på samarbeidet.

– Vi er kjempeheldige som får en kapasitet som Øivind Brevik inn som styreleder for LOOP, sier Hildegunn Iversen, daglig leder i LOOP. Vi har en stor oppgave foran oss når vi skal nå 65% materialgjenvinning innen 2035. LOOP skal være en nasjonal pådriver for å få flere til å kildesortere, både hjemme, på skolen og jobben. Øivind har solid erfaring og vil være en sterk støttespiller og ressurs for LOOP i dette arbeidet, sier Bull Iversen.