Nytt undervisningstilbud for 4. trinn

LOOP Miljøskoles nye avfallspyramide for 4. trinn lanseres med brask og bram hos Romerike Avfallsforedling (Roaf) den 28. august. Avfallspyramiden er et gratis, digitalt tilbud til alle som underviser i miljø, kildesortering og gjenvinning.

-Vi gleder oss til å dele den nye pyramiden med alle der ute som har ventet på at den skulle tilrettelegges for 4. trinn, sier Terje Eckhoff, prosjektleder i LOOP Miljøskole. Han gleder seg spesielt til å høre hva Alex Rosén har å si! Alex har nemlig testet pyramiden og kommer på lanseringen for å demonstrere hvordan den kan brukes.

Avfallspyramiden for ungdomstrinnet ble lansert i fjor, og fikk en veldig god mottakelse. Det ble ganske raskt klart at det også var behov for et lignende undervisningstilbud for 4. trinn.

Interaktivt

LOOP Miljøskoles Avfallspyramide er en interaktiv versjon av den kjente modellen for avfallshierarkiet, en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Man kan klikke seg inn på de ulike lagene i pyramiden og finner der faktainformasjon, filmklipp og oppgaver som elevene kan løse i fellesskap eller hver for seg. Alt innholdet er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanene.

-Avfallspyramiden er rikt illustrert i et friskt design som appellerer til målgruppen. Det er også lagt mye arbeid i å lage engasjerende og lærerike animasjoner, forteller Terje.

Bredt samarbeid

Undervisningsmateriellet er utviklet av LOOP Miljøskole og Soleis, et firma som arbeider med interaktivt innhold som er faglig og didaktisk forankret, samt visuelt tiltalende. Roaf og Avfall Norge har vært viktige bidragsytere og pådrivere i utviklingen av pyramiden.

Avfallspyramiden for både 4. trinn og ungdomstrinnet finner du på avfallspyramiden.no.

Forside avfallspyramiden

RELATERTE LENKER