Nytt spill om drikkekartonger

Grønt Punkt har på kort tid sendt ut 2000 eksemplarer av sitt nye spill om Lorax – skogens vokter. Spillet “Redd verden med Lorax” er gratis og skal motivere barnehager og skoleklasser til å kildesortere drikkekartonger. Kommuner og IKS-er oppfordres til å dele ut spillet til barnehager og skoler i eget område.

I fjor leverte norske barnehage- og skolebarn inn 40 millioner melk- og juicekartonger til gjenvinning. Det betyr at 82 prosent av alle kartonger som går ut til denne gruppen, leveres tilbake, et snitt langt høyere enn i resten av befolkningen.

-Miljøavgiften på drikkekartong til skoler og barnehager falt bort i år. Det er derfor svært viktig at vi jobber med å beholde dette fritaket. Kommuner og IKS-er har mange barn på besøk, eller de reiser rundt til skoler og barnehager. “Redd verden med Lorax” kan være med på å inspirere barn og unge til å skylle, brette og stappe drikkekartongene sine hver eneste dag, sier Arve Martinsen, kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt Norge.

Konkurranse

Etter fullført spill kan klasser og barnehager sende inn sine svar og være med i trekningen av 20 000 kroner og en rekke andre premier.

-Barns engasjement for miljø er oppriktig og svært viktig. De er enda flinkere enn voksne, og vår erfaring viser at barna gjerne tar med seg både gode kildesorteringsvaner og miljøbudskap hjem fra skolen, sier Martinsen.

Om spillet Lorax – regnskogens vokter

Spillet utspiller seg på et verdenskart som henges opp i klasserommet. Hver dag skyller og bretter barna kartongene sine og kan dermed reise videre gjennom verdens regnskoger. Underveis lærer man om utrolige dyr og planter som finnes på de mest utenkelige steder. Hver uke kan man reise til et nytt sted der nye historier med tilhørende oppgaver venter. Regnskogfondet og NRK-journalist Arild Hagen har utarbeidet oppgavene i spillet.

Fakta om drikkekartonger

  • Vi nordmenn bruker omlag to millioner drikkekartonger hver dag.
  • Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber, det vil si at det er første gang de er i omløp.
  • Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke.
  • Fibrene i drikkekartonger kan gjenvinnes både sju og åtte ganger.

Denne artikkelen er skrevet av Tur Retur, i samarbeid med Grønt Punkt Norge.