Nytt informasjonskart for reisende i Lofoten

Turist i Lofoten og lurer på hvordan du skal bli kvitt avfallet? Lofoten Avfallsselskap og LOOP har svaret.

Å være på besøk innebærer å ikke være lokalkjent i området. Er vi på ferie så koser vi oss, gjerne litt ekstra og kjøper med oss ekstra mye godt fra butikken – det gir avfall, men hvor kan emballasjen kastes? Noen kommer med bil, andre kommer sjøveien, vi må på do og noen skal tømme septikken. Men hvor gjør vi av alt dette når vi er på nye trakter?

Guide til turister

Lofoten Avfallsselskap har samarbeidet med Statens vegvesen og sett på behovet for informasjon til turister. Sammen med LOOP er det nå laget et nettbasert kart over Lofoten for turister som viser hvor en kaste avfall, tømme septikken og gå på do.

Bakgrunnen for kartet er todelt:

  • Få avfallet til et sted der det ender på et godkjent mottak og ikke som forsøpling
  • Rasteplasser uten forsøpling

Mindre forsøpling og ren Lofoten

I Lofoten finnes det eksempler på rasteplasser som er brukt til dumping av avfall og media har dekket flere av disse sakene. Derfor er det også lagt ut informasjon om hvem som kan kontaktes dersom containere er fulle, det forekommer forsøpling eller om tømmestasjoner er ødelagt. De fleste stedene er timensjonert for turiststrafikken med jevnlig tilsyn på sommeren når de er åpne.

– Kartet som turistene nå får med oversikt over hvor de kan levere inn avfallet er et viktig pilotprosjekt for LOOP, forteller Sylvelin Aadland, prosjektleder i LOOP. Sylvelin forteller videre at LOOP jobber aktivt for å drifte og utvikle gode informasjonsløsninger om avfall for å nå ut til barn og ungdom, privatpersoner og bedrifter. – En lokalt tilpasset informasjonsløsning rettet mot turister gjør at vi nå når enda en målgruppe med informasjon om avfallshåndtering. Vi synes vi er flott at vårt kart vil bidra til å holde Lofoten ren, avslutter Sylvelin.

Kartet vil bli distribuert gjennom nettsiden til Destinasjon Lofoten, Nasjonale turistveier og Clean up Lofoten.

LOOP drifter sortere.no, et nettsted hvor folk kan finne ut hvor og hvordan de skal kildesortere avfallet sitt. I løpet av våren vil sortere.no utvides med en guide til avfallshåndtering for bedrifter.