Bilde fra aktivitetshefte om Albert Åberg

LOOP Miljøskole høsten 2013

Til høsten lanseres det to store nyheter fra LOOP Miljøskole: et Albert Åberg-hefte og en egen Avfallspyramide for 4. trinn.

LOOP Miljøskole samarbeider med forfatteren av Albert Åberg om et eget hefte om kildesortering og gjenvinning. Målgruppen for heftet er barn i barnehage og på 1.-2. trinn. Lansering skjer i august 2013. Med på laget er også Grønt Punkt Norge, Syklus og Resirk.

-Albert Åberg blir et aktivitetshefte for barn fra 4-7 år. I heftet lærer Albert at man ikke kan trylle bort problemer, man må gjøre noe for å løse dem selv. Albert lærer barna om hvordan vi tar vare på miljøet når vi kildesorterer og gjenvinner. Det kommer også et spill i denne serien, forteller prosjektleder for LOOP Miljøskole, Terje Eckhoff.

Avfallspyramiden

Høsten 2012 lanserte LOOP Miljøskole et digitalt undervisningsopplegg for ungdomstrinnet, med utgangspunkt i avfallspyramiden. Det utvikles nå en egen versjon for barnetrinnet som vil være klar til skolestart høsten 2013.

-Avfallspyramiden for ungdomsskolen har blitt tatt meget godt i mot siden lanseringen i august. Den har fått mye omtale, og trafikken på avfallspyramiden.no vitner om at det digitale verktøyet allerede er flittig brukt i skole-Norge, sier Eckhoff.

Han forteller at Avfall Norge bidrar med FoU-midler til prosjektet, og at Romerike avfallsforedling IKS (RoAF) også bidrar med økonomisk støtte. Med på laget er også returselskapene for emballasje.

RELATERTE LENKER