Tre nye avfallssymboler

Nye symboler og felles begreper

To prosjekter med betydning for hvordan avfallsbransjen kommuniserer med sine omgivelser, er i disse dager i sluttfasen. Formålet med begge prosjektene er å bidra til at bransjen fremstår helhetlig i sin kommunikasjon, på tross av lokale forskjeller.

På initiativ fra Avfall Norge har LOOP arbeidet med å utvikle nye, eller forbedre de eksisterende avfallssymbolene. Kommunikasjonsgruppen i Avfall Norge har besluttet hvilke symboler det skulle gjøres noe med, og Linda Bay i LOOP har hatt prosjektledelsen. Hun forteller at det til nå er utviklet 11 nye symboler:

 • Fellessymbol for EE-avfall
 • Fellessymbol farlig avfall
 • Fellessymbol for Papir/papp/drikkekartong
 • Hardplast
 • Metall (ikke emballasje)
 • Rene masser
 • Ombruk/gjenbruk
 • Vindu m/pcb, m/klorparafiner
 • Restavfall
 • Brennbart
 • Ikke brennbart
 • Engangsgrill
 • Bildekk
 • Gips

Symbolene ferdigstilles i nærmeste fremtid og vil da ligge på loop.no/avfallssymboler. Det er planer om å utvikle fler, og følgende næringssymboler er allerede under utvikling: rundballefolie, PP-sekk, folie landbruk, folie næringsliv, hard plastemballasje og EPS.

Sentrale begreper i bransjen

I sluttfasen er også Avfall Norges begrepsprosjekt, utredet av Mepex Consult. Den foreløpige rapporten fra prosjektet beskriver betydningen av de mest sentrale begrepene som benyttes om avfall og avfallshåndtering i Norge. Rapporten har vært på høring både i kommunikasjonsgruppen og innsamlings-, sorterings- og gjenvinningsgruppen i Avfall Norge. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse for å teste noen av begrepene hvor det finnes flere definisjoner.

-Prosjektet tar for seg sentrale begreper som betegner avfall, håndteringsmåter og organisering, forteller Ellen Halaas, fagrådgiver i Avfall Norge. Hun legger til at prosjektet er i ferd med å ferdigstilles, men at nøyaktig dato ikke er avklart.

RELATERTE LENKER