Nye symboler for næringsplast

Nye symboler for næringsplast

Fem nye avfallssymboler for næringsplast er nå klare til bruk i industri, landbruk og på gjenvinningsstasjoner. På loop.no kan symbolene fritt lastes ned i flere formater.

Da avfallssymbolene ble revidert høsten 2012, startet også arbeidet med utviklingen av nye næringssymboler. Grønt Punkt Næring har samarbeidet med LOOP om fem helt nye eller forbedrede symboler:

  • Landsbruksfolie, tidligere rundballefolie.
  • EPS, tidligere Isopor.
  • Folie, næringsliv, ny.
  • Hard plastemballasje, ny.
  • PP-sekk, ny.

Grønt Punkt Næring ønsker med dette å bidra til at bransjen fremstår helhetlig i sin kommunikasjon og håper at symbolene blir flittig brukt.

Denne artikkelen er skrevet av Tur Retur, i samarbeid med Grønt Punkt Næring.