Terje Eckhoff er ny prosjektleder for LOOP Miljøskole

Ny medarbeider i LOOP

Terje Eckhoff (42) er ansatt som ny prosjektleder for LOOP Miljøskole. Han gleder seg til å ta fatt på mange spennende arbeidsoppgaver.

-Jeg er utdannet lærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus og håper å kunne tilføre LOOP mye de neste årene, sier Terje.

Terje ble rekruttert fra organisasjonen Voksne for Barn. Der har han jobbet med psykisk helse blant barn og unge, skoleprosjekter og utadrettet virksomhet. Han har jobbet ved flere skoler i Oslo og med voksenopplæring for fremmedspråklige.

Travel høst

I disse dager lanserer LOOP Miljøskole det digitale verktøyet Avfallspyramiden, og senere i høst venter en nasjonal lansering av teaterforestillingen Garbagiamysteriet.

-Å videreutvikle LOOP Miljøskole ser jeg på som en utfordrende og interessant oppgave. I tillegg er det mange interessante prosjekter på gang og et eksisterende materiell for skolen som må vedlikeholdes. Å kunne jobbe med folk og med mange varierte arbeidsoppgaver ser jeg på som givende og utviklende, sier Terje.

Relasjonsbygger

-Jeg mener at jeg er god på å skape relasjoner. Dette ser jeg på som viktig også i denne jobben. Jeg har mange ideer for videreutviklingen av eksisterende materiell hos LOOP Miljøskole, og tror at min erfaring fra skoleverket vil være viktig i dette arbeidet. Å jobbe i LOOP er å jobbe med noe meningsfylt. Å lære den oppvoksende slekt hvordan de skal ta vare på miljøet vil alltid være viktig.

De første ukene

Det har vært noen hektiske første uker på jobb for LOOP Miljøskole, med mye nytt å sette seg inn i for en som er ny i bransjen:

-Jeg leser meg opp på hvordan LOOP jobber. Det er mange samarbeidspartnere og eksterne aktører som skal bli hørt. Heldigvis skal nåværende prosjektleder for LOOP Miljøskole, Bente H. Gundelsby, fortsette hos LOOP. Hun blir en viktig støttespiller frem til jeg står på egne ben, avslutter Terje.