Kampanjeleder Mali Hole Skogen

Kampanjeleder for Hold Norge rent

Hold Norge rent fikk ny kampanjeleder i februar. Hun heter Mali Hole Skogen, er marinbiolog og motiveres av tanken på at Hold Norge rent gjør en forskjell for miljøet.

Hole Skogen har tidligere jobbet med vitenskapsbasert turisme i Nord-Norge, og som fagrådgiver i WWF. I WWF jobbet hun med marine forvaltningsplaner, miljøsamarbeid med Nordvest-Russland og marin forsøpling. Hun stiller med andre ord godt rustet til jobben som kampanjeleder for Hold Norge rent.

-Hold Norge rent er et prosjekt som på en enkel måte gjør det mulig for alle å kanalisere miljøengasjementet sitt ut i praktisk handling, sier Hole Skogen. Hun har nok å henge fingrene i, med vårryddeaksjonene og Strandryddedagen rett rundt hjørnet, og nye nettsider på trappene.

-I vår skal vi engasjere, informere og arrangere, smiler Hole Skogen. Målet er at vi får flest mulig med på laget for å gjøre Norge til et renere og mer trivelig sted. Vi jobber også med å lage en god og fleksibel modell for hvordan de frivillige rydderne, kommunene, avfallselskapene og næringslivet i felleskap kan gjennomføre de lokale ryddeaksjonene.

Miljøengasjement i lokalmiljøet

Hold Norge rent er et prosjekt hvor frivillige, avfallselskapene, næringslivet og kommunen har en unik sjanse til å gå sammen om å vise samfunnsansvar og miljøengasjement i sitt lokalmiljø.

-Summen av det vi får til i Hold Norge rent gjennom vårryddeaksjonene, Strandryddedagen og det som kanskje blir villfyllingsaksjonen i høst, er et viktig bidrag til å redusere det alvorlige og voksende problemet med forsøpling av verdenshavene og akkumulering av plast i næringskjedene, sier Hole Skogen.

Hennes langsiktig mål er at Hold Norge rent skal være med på å endre nordmenns holdinger til å slenge fra seg søppel og avfall på gata, i parken, i skogen, på fjellet eller på stranda.

-Vi er en nasjon av mennesker som trives ute. Alle vet at natur er best uten søppel og avfall, avslutter Hole Skogen.