Marianne gleder seg til å ta fatt på oppgavene, og videreføre det gode arbeidet som gjøres i LOOP.

Ny daglig leder på plass

Marianne Holen er fersk daglig leder i LOOP. De siste syv årene har hun vært kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD). Nå gleder hun seg til å ta fatt på nye oppgaver.

-LOOP er en fremoverlent organisasjon som får gjort mye. Det er kort vei fra planlegging til realisering av prosjekter, og det liker jeg. Informasjonen som LOOP produserer er oppdatert og fremtidsrettet, skryter Marianne.

Hun forteller at hun har hatt mye med LOOP å gjøre som kommunikasjonssjef i Drammen. RfD arbeider aktivt mot skoler og barnehager, og materiellet til LOOP Miljøskole har vært til god hjelp. Holen var også tidlig i møter med LOOP om å få til et felles oppslagsverk for kildesortering med egen kartløsning, det som er sortere.no i dag.

Variert bakgrunn

Marianne er oppvokst i Rygge ved Moss og bor i dag på Hosle i Bærum. Hun har en variert arbeidsbakgrunn, og var blant annet innom Franzefoss Pukk før hun kom til RfD. Tiden i RfD beskriver hun som interessant og lærerik.

-Avfallsfeltet er i stadig utvikling, og jeg har fått vært med på mange spennende oppgaver og prosjekter innenfor renovasjon og kommunikasjon. God kildesortering krever god og tillitsvekkende kommunikasjon, og at kildesorteringssystemet er enkelt og forståelig.

Marianne har en bachelor i informasjon og samfunnskontakt, samt et masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI.

-Jeg tok utdanningen min ganske sent. Det begynte med at jeg tok noen enkeltkurs innen kommunikasjon. Det var så spennende at jeg tok ett til, og enda ett, og til slutt hadde jeg tatt hele utdanningen, ved siden av jobben, ler Marianne.

Kompleks bransje

Marianne har altså mange års erfaring fra avfallsbransjen. Hun mener det er en fordel når hun nå tar fatt på jobben som daglig leder i LOOP:

-Avfallsbransjen er kompleks, og vi pleier å si at det tar ett til halvannet år å sette seg inn i den. Det er mange ulike selskaper, med både ulike og sammenfallende interesser. Men selv om jeg har jobbet noen år i avfallsbransjen, har jeg mye å lære, og det er spennende. Det er nyttig å se på enhver organisasjon med nye øyne innimellom, og sånt sett er det bra at jeg ikke kjenner LOOP for godt.