Hildegunn Bull Iversen, daglig leder i LOOP, har gitt sine innspill til Klima- og miljødepartementet om bruk av engangsemballasje. Foto: Terje Borud

Ny daglig leder i LOOP

Da stillingen som daglig leder ble ledig i vinter trengte heldigvis ikke LOOP å lete lenge etter en erstatter. Den beste kandidaten fant vi blant våre egne: Hildegunn Iversen, med seks års erfaring i LOOP, tar over lederstillingen.

-Jeg føler meg veldig heldig som får muligheten til å føre LOOP videre. Noe av det jeg liker best med å jobbe i LOOP er at vi får anledning til å samarbeide så bredt, både med kommuner og renovasjonsselskaper, returselskaper og private aktører. I alle våre prosjekter er vi opptatt av at det vi lager skal kunne brukes av mange. Vi skal spille andre aktører i avfallsbransjen gode, og dele av vår kunnskap, sier Hildegunn.

I tillegg til å tilrettelegge for et bredt samarbeid i bransjen, er Hildegunn opptatt av at LOOP skal bidra til å skape gode vaner; både hjemme, på skolen og på jobben. Med sistnevnte sikter hun spesielt til nettsiden Sortere Bedrift, en guide til avfallshåndtering for bedrifter som lanseres senere i vår.
-Denne tjenesten skal øke kunnskapen og motivasjonen i næringslivet til å ta vare på ressursene i avfallet. Med Sortere Bedrift får næringslivet et handlingsorientert verktøy som forenkler omstillingen til den sirkulære økonomien. Jeg har stor tro på dette prosjektet, og gleder meg til å jobbe med dette fremover.

Lommekjent i LOOP

Hildegunn har jobbet i LOOP siden 2010. Først som prosjektleder for LOOP Miljøskole. Deretter jobbet hun med Avfall Norges kommunikasjonskampanje i 2012 som blant annet resulterte i verktøykassa du i dag finner på loop.no. I 2013 ble hun fast ansatt og tok over ansvaret for sortere privat og bedrift. Hildegunn har i løpet av sine 6 år i LOOP opparbeidet seg solid erfaring og førstehåndskunnskap om alle LOOPs prosjekter. Hun har også blitt godt kjent med avfallsbransjen:
– Jeg trives godt i denne bransjen, og det har jeg inntrykk av at andre gjør også. Folk blir i jobbene sine. Dette skaper et stabilt og godt miljø, og ikke minst et godt samarbeidsklima på tvers i bransjen!

Fra kumøkk til avfall

Hildegunn bor i Lier, men vokste opp som eldst av tre søsken på en gård i Fræna kommune på nordvestlandskysten. Men Hildegunn hadde andre planer enn å bli småbruker. Først utdannet hun seg til medieviter i Bergen, siden ble det studier i grafisk design i London. Etter 4 år med digital markedsføring i et amerikansk mediehus, vendte hun snuten hjem til Norge og LOOP i 2010.
– Den gangen søkte jeg meg til LOOP fordi jeg ønsket meg en meningsfull og samfunnsnyttig jobb. Jeg mener vi har et kollektivt ansvar for å ta vare på naturen og ressursene våre. Det er en viktig drivkraft for meg å gjøre en forskjell, og det føler jeg at jeg får muligheten til i LOOP, sier Hildegunn.

Kjær på!

Hildegunn er i dag den med lengst fartstid blant LOOPerne, og en ressurs for de andre ansatte. Overgangen fra prosjektleder til daglig leder har hun tatt på strak arm, og har både omsorgen, det strategiske blikket og entusiasmen som skal til for å holde LOOP og LOOPerne i gang. “Kjær på!”, sier Hildegunn når hun er entusiastisk, og det er hun ofte. Hildegunn, vi i LOOP gleder oss til å kjære på fremover med deg!