Nasjonal konferanse om marin forsøpling

Forsøpling og opphopning av plast på strender, langs kysten og på havbunnen er et alvorlig og hurtigvoksende miljøproblem i Norge og resten av verden. Hold Norge Rent inviterer nå til konferanse som tar for seg opphopningen av plast og mikroplast i havet.

– Målet med konferansen er å samle aktørene i Norge som arbeider med marin forsøpling for faglige og politiske oppdateringer, og for å diskutere aktuelle tiltak i Norge i en europeisk og global sammenheng, forteller kampanjeleder i Hold Norge Rent, Mali Hole Skogen.

Viktige temaer

Konferansen arrangeres onsdag 5. februar 2014 på Ballroom som ligger ved Stortinget i Oslo. Blant de som skal holde innlegg på konferansen er:

    • Tine Sundtoft (Klima- og miljøvernminister)
    • Olivier De Clerq (EU-kommisjonen)
    • Miriam Goldstein (verdensledende forsker på mikroplast)
    • Nancy Strand (direktør i Avfall Norge)
    • Simen Andreas Henrik Knudsen (Surfrider foundation Norway)

Temaene som skal diskuteres er blant annet utfordringer og tiltak angående forsøpling av verdenshavene, hvordan dette påvirker næringskjedene og hva konsekvensene er for dyreliv og fiskenæring. I tillegg vil det settes fokus på det voksende globale engasjementet rundt forsøpling av havet.

Stort europeisk engasjement

Konferansen er et ledd i et pågående arbeid med å utarbeide en rapport på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Rapporten skal gi en oversikt over aktører, prosjekter, tiltak og forskning tilknyttet temaet marin forsøpling i Norge. Målet er å informere om hva som gjøres på marin forsøpling i Norge i dag, samt gi en oversikt over aktørene og å skape kontakt mellom disse.

Blant det som rører seg i Europa angående marin forsøpling er blant annet Clean-up Europe som er et initiativ til å iverksette en europeisk strandryddedag. På den politiske fronten er det vedtatt å redusere bruken av plastposer i EU, og det foregår for tiden en høring om å vedta et europeisk kvantitativt reduksjonsmål for marin forsøpling.

Mer kom konferansen finner du på Facebook
Påmelding gjøres via Avfall Norge