Den nye sortere-logoen

Mobilvennlig sortere.no i ny drakt

I vinter har sortere.no vært gjennom både oppussing og ommøblering. Resultatet er en nettside hvor det er enkelt å orientere seg og finne informasjon. Det viktigste målet for prosjektet har vært å gjøre sortere.no bedre tilpasset skjermen på mobiltelefoner.

Fra 2014 til 2015 økte antall unike brukere på sortere.no med hele 57 prosent, og en stadig større andel av brukerene kommer via mobil. I 2013 lå trafikken fra mobile enheter på 13 prosent. I 2015 hadde denne økt til hele 32 prosent, og i 2016 forventer vi at enda flere velger å bruke mobilen når de kommer til sortere.no.
-Teknologien endrer vanene våre, og da må nettsidene også henge med i svingene, sier Hildegunn Iversen, prosjektleder for sortere.no. Hun forteller at slik sortere.no var bygd opp tidligere så var ikke nettsiden godt nok tilpasset små skjermer. Det ble derfor vanskelig for folk å orientere seg og finne informasjon. Det måtte LOOP gjøre noe med.

Miljødirektoratet støttet utvikling

I 2015 fikk LOOP støtte fra Miljødirektoratet til å forbedre mobiltilpasningen av sortere.no. Høsten samme år begynte utviklingsprosjektet i samarbeid med byrået Iteo. LOOP har stått for designprofil og ny logo. Iteo har implementert, rådgitt på innhold og tilpasset designet. Hildegunn Iversen er godt fornøyd med resultatet. -Nye sortere.no er tilpasset reglene for universell utforming, informasjonen på nettsiden er tydeligere og mer tilgjengelig og sortere.no fungerer nå godt på mobil. Nå håper vi på enda mer trafikk i tiden som kommer!, sier hun.

Sortere Bedrift blir del av sortere.no

I samarbeid med Iteo er LOOP nå i ferd med å ferdigstille første versjon av Sortere Bedrift. Sortere Bedrift vil bli en egen del av sortere.no. Målet er å gjøre det enklere for bedrifter å finne praktisk informasjon om håndtering av næringsavfall. Som del av prosjektet har sortere-databasen blitt utvidet med informasjon om næringsavfall. Denne informasjon vil være tilgjengelig på Sortere Bedrift, men vil også kunne hentes ut av andre aktører som ønsker informasjon om næringsavfall i egne løsninger.

-Sortere Bedrift skal bane vei i næringsavfalljungelen. Nettsiden skal bidra til å motivere, etablere gode vaner og bedre avfallshåndtering i bedriftene, forteller Sylvelin Aadland, prosjektleder for Sortere Bedrift. Ved å samle nyttig, praktisk og handlingsanvisende informasjon om håndtering av næringsavfall på ett sted vil Sortere Bedrift gjøre det enklere for bedriftene å velge gode avfallsløsninger. Sortere Bedrift lanseres til våren. Følg med!