Min hverdag

Vestfold og Grenland får snart på plass et splitter nytt biogassanlegg. Assisterende daglig leder og teknisk rådgiver, Ivar Sørby, har vært med den spennende prosessen fra starten av.

Ivar Sørby er både assisterende daglig leder og teknisk rådgiver i Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass). Han er utdannet agronom, og har 12 års arbeidserfaring med biogasspørsmål. Blant annet har han forsket mye på klimanytten ved bruk av biogass. Alt dette kommer til nytte i arbeidet med å etablere biogassanlegget “den magiske fabrikken”.

Anlegget skal bygges på Rygg Industriområde utenfor Tønsberg, og skal være klart til start i september 2015. Matavfallet som samles inn i Vestfold og Grenland vil bli til biogass til bruk i busser og renovasjonsbiler, og biogjødsel til bøndene i kommunene.

– Mye av arbeidsdagen går med på å følge opp prosjektet. Nå arbeider vi mye med kontraktsoppfølging, for å sørge for at vi får de leveransene vi har avtalt. Blant annet må vi ha på plass lagertanker og skaffe tankbiler som kan kjøre biogjødsel ut til bøndene vi har avtaler med. Jeg sitter også i en arbeidsgruppe i Avfall Norge, for biologisk avfallsbehandling. Der jobber vi mye med regelverksimplementering fra EU, og fungerer også som en høringsinstans hvor vi gir innspill på det som angår biogassproduksjon.

Mange høydepunkter

Etableringen av biogassanlegget går nå mot slutten, men før anlegget kan ferdigstilles står flere spennende milepæler for tur.

– Det har vært mange spennende stunder og høydepunkter i forbindelse med biogassprosjektet. Blant de viktigste høydepunktene var at vi fikk et stort tilskudd fra Enova. De har vært veldig gode å samarbeide med, og vi har fått til en fin løsning. Fremover kommer det også til å bli mange høydepunkter. Vi starter monteringen av maskinene i februar, og når anlegget står klart i september begynner vi å ta imot matavfallet. Det kommer med andre ord til å skje veldig mye de neste månedene!

En ære å få være med

Ivar er ikke i tvil om hva som er det beste med arbeidet.

– Det er en ære å få være med på å bygge og starte opp et så stort klima- og energitiltak i Vestfold. Jeg liker også å omgås mennesker, og det får jeg god anledning til i denne jobben. I tillegg er arbeidet både utfordrende og interessant, og jeg får bryne meg på mange tekniske problemstillinger, avslutter han.