Portrettbilde av Mette Nygård Havre, i tillegg til basis-informasjon

Min hverdag

Hektisk, variert, utfordrende og utrolig spennende. Dette er adjektiver som alle beskriver hverdagen til Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap).

Som kommunikasjonssjef i BIR har Havre nok å fylle dagene med. Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet håndtering av mediesaker, utarbeiding av strategier, prosjektarbeid, og rådgivning av lederne i BIRs datterselskaper. En stilling som kommunikasjonssjef er med andre ord et hektisk arbeid, men Havre er tydelig på at hun ikke kunne hatt en bedre jobb.

– Jeg synes dette er en kjempemorsom jobb. Det er utfordrende og lærerikt, og det er fantastisk deilig å ha en jobb hvor du arbeider for å bedre miljøet i tillegg. Det er også utrolig spennende, for du vet aldri hvordan dagen din blir når du våkner om morgenen. Dette er nok grunnene til at jeg har vært så lenge i denne bransjen.

Kommunikasjonssjef x 2

I tillegg til å være kommunikasjonssjef i BIR, er Havre også sjef i kommunikasjonsgruppen til Avfall Norge. Gruppen er sammensatt av kommunikasjonsfolk i avfallsbransjen, både fra store og små selskaper.

– Vårt mål er å samle avfallsbransjen rundt viktige temaer, dele erfaringer og gjøre bransjen mer synlig. Vi vil sette oss selv på kartet og vise at vi er der. Vi jobber mye med kampanjer, avfallssymboler, begreper og lignende. Hver år har vi også et kommunikasjonsseminar hvor vi har fokus på et tema som er interessant for alle. Det er veldig viktig med et møtepunkt.

Viktige budskap i ulike kanaler

I en stor og sammensatt bransje finnes det flere forskjellige utfordringer. Havre trekker frem det å nå ut med informasjon til målgruppene som en av hovedutfordringene.

– En av hovedutfordringene er at avfallsbransjen har en så stor målgruppe. Vi jobber mye med å finne ulike kanaler for å treffe de ulike målgruppene, og skape engasjement. Det å få folk til å se på avfall som en ressurs og vise frem avfallsbransjen som en attraktiv arbeidsplass, er viktige budskap å nå ut med.

Befriende shoppestopp

Det er ikke bare på jobb at Havre slår et viktig slag for miljøet. I hele 2014 har hun nemlig bestemt seg for å ha et shoppefritt år. Hun skal dermed ikke kjøpe hverken klær, utstyr eller lignende i et helt år. Mat er derimot lov, naturlig nok.

– Jeg tror man har godt av å ha en shoppestopp, og jeg synes det har gått fint. Jeg har blitt mer bevisst på mitt eget forbruk, og hva jeg egentlig trenger. I tillegg har det vært en befrielse og ikke gå i butikker, avslutter Havre.