Miljøvennlig vårrengjøring

Våren er her, og med det følger gjerne årets vårrengjøring. Hvert år bruker vi ca. 25 000 tonn rengjøringsmidler, og dessverre havner alt for mange av disse i søpla når bilen, sykkelen og huset er ferdigvasket.

Godt i gang med vårrengjøring

Rengjøringsmidler2Hjemme hos familien Norløff på Hosle i Bærum er vårrengjøringen godt i gang. Christian Sammerud Norløff og datteren Marie Eggen Norløff står med vaskebøtte og rengjøringsmidler, klare til å ta fatt på syklene sine. Familien på fire er en sykkelfamilie, og bare Christian alene har tre sykler. Det gjør at de også har mange spraybokser og vaskemidler i hus til vask og vedlikehold.

– Jeg visste at det var miljøgifter i mange vaskemidler, men at det skal kildesorteres som farlig avfall var jeg ikke klar over. Det kan jo ikke helles rett i vasken heller, for da går de farlige stoffene i avløpet – det må leveres til gjenvinningsstasjonen, sier Christian.

Datteren Marie har lært om faresymbolene på skolen, og vet godt hva som skal sorteres hvor.

– Jeg husker jeg pugga dem, men vi fikk dem ikke på prøven engang. Det var litt irriterende, forteller Marie.

Hoper seg opp i næringskjeden

Rengjøringsmidler kan inneholde stoffer som kan være svært skadelige for både mennesker, dyr og natur. Flere av disse er tungt nedbrytbare, og hoper seg opp i næringskjeden dersom de slippes ut i naturen. Noen rengjøringsmidler inneholder også bakteriedrepende stoffer som kan gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika.

– Mange av vaskemidlene er ganske kraftige saker, så de skal leveres som farlig avfall. Er du i tvil om vaskemiddelet du skal kaste er farlig avfall eller ikke, se etter faresymbol på emballasjen eller sjekk sortere.no. Er du fortsatt i tvil, lever det som farlig avfall for sikkerhets skyld, oppfordrer daglig leder i Retursamarbeidet LOOP, Marianne Holen.

Kaster du riktig?

Farlig avfallProdukter merket med helsefare, etsende, eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen, så lenge emballasjen er tom og tørr. Produkter merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kronisk helsefare, skal derimot IKKE i returordningene for emballasje. Slike produkter skal sorteres som farlig avfall.

– Det hender jeg er på miljøstasjonen og leverer maling, og da tar jeg gjerne med “verktøy på boks” og ting jeg har i boden. Men noe av det har gått rett i søpla fordi jeg ikke var klar over at det inneholdt farlige stoffer, forteller Christian, og legger til at vaskemidler har gått i plastemballasjen – selv med små skvetter igjen. Det blir det en slutt på nå.

– Jeg er veldig opptatt av kildesortering. Når jeg ser folk som kaster plast rett i søpla blir jeg ganske irritert. Vi har holdt på med sortering i sikkert 15 år. Vi har også nei til reklame på postkassa så det blir mindre papir, og vi samler opp batterier og lyspærer og leverer inn, forteller han.

Tips til miljøvennlig vasking

Det finnes en rekke tips du kan ta i bruk for å få hjem og bil ordentlig rent på en mer miljøvennlig måte. Skal du vaske bilen din bør du for eksempel gjøre det på en bensinstasjon fremfor å vaske den hjemme. Der har de systemer som samler opp vaskevannet, i motsetning til hjemme hvor vaskevannet renner rett ut i naturen. For hjemmevasken kan du bruke mikrofiberklut eller mikrofibermopp, istedenfor vaskeprodukter med kjemikalier. Vil du likevel bruke vaskeprodukter, kan du se etter de som er svanemerket.

Flere tips finner du her.

Fakta:

  • Rengjøringsmidler kan inneholde farlige stoffer som tensider, muskxylen og siloksaner.
  • Farlig avfall inneholder ofte tungt nedbrytbare stoffer som kan hope seg opp i næringskjeden. Noen av stoffene kan være kreftfremkallende, gi astma og allergiplager, samt gå utover forplantningsevne og nervesystem. For mer informasjon se erdetfarlig.no eller sortere.no.
  • I perioden 2010 til 2015 innføres gradvis nytt regelverk for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Først nå begynner de nye symbolene å dukke opp i butikker.
  • Etter nytt regelverk skal faremerkene helsefare, miljøfare og etsende gå i returordningen for emballasje.
  • Det er viktig å påse at emballasjen merket som helsefarlig, miljøfarlig eller etsende er tom og tørr før den kildesorteres.