Knudsen, Ludvigsen og Grevlingen kjører dresin. Klipp fra ny film om de populære karakterene.

Miljøskole og Sortere i 2015

LOOP har mye spennende på tapetet for 2015. Blant annet får vi et gjensyn med Knudsen & Ludvigsen, og vi arbeider med å få på plass en kildesorteringsplattform for næringsavfall.

LOOP Miljøskole

LOOP Miljøskole lanserer Resirkulert lyd i løpet av våren 2015. Resirkulert lyd fra i fjor kan du lese om på resirkulertlyd.no. Årets prosjekt blir i samarbeid med Grønt Punkt, Infinitum, Syklus og ERP.

I tillegg har Gjenvinningsskolen blitt oppdatert med nye stemmer og ny grafikk. Det er Ole André Sivertsen, blant annet kjent som programleder i Newton, som er fortellerstemmen i alle filmene. I tillegg til en oppdatering av de gamle filmene, er det også laget en helt ny film med fokus på EE-avfall og en ny film om bilens kretsløp. Alle filmene vil bli tilgjengelig på miljøskole.no i løpet av høsten 2015.

Til høsten lanseres også en animasjonsfilm med det kjente og kjære radarparet Knudsen & Ludvigsen, noe som vil by på mange morsomme og nostalgiske øyeblikk. I den forbindelse skal LOOP Miljøskole lansere et nytt hefte som bygger på filmen. Vi gleder oss til å vise dere alt dette!

Sortere.no

Sortere.no har etablert seg som en nettguide om kildesortering og gjenvinning for hele Norge. I 2015 vil LOOP ha fokus på å gjøre sortere.no enda bedre kjent blant befolkningen. Vi planlegger også å gjennomføre brukertester og markedsundersøkelser av sortere.no for å bli bedre kjent med hvordan tjenesten oppleves, og hvordan den kan gjøres enda bedre.

Vi også vite mer om hvordan kommuner, renovasjonselskap og returselskap opplever Sorteres løsninger. Denne innsikten vil gi oss grunnlag til å levere løsninger som er enda mer brukervennlige og som passer enda bedre til kommunikasjonsbehovene. Dette gjelder innlegging av informasjon både i Sortere og i løsninger som Sortere PLUSS, hvor kommuner og renovasjonselskap enkelt får vist lokal informasjon fra sortere.no på egne nettsider.

Sortere Næring

Vi igangsetter nå utvikling og etablering av en kildesorteringsguide for næringsavfall. Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger fra enkeltkommuner, renovasjonsselskap, returselskap, bransjeorganisasjoner og private avfallsselskap som vil bidra til at Sortere Næring blir en realitet. Vi jobber fremdeles med å få med flere på dette spleiselaget – for jo mer midler vi har, jo bedre løsning vil vi kunne få på plass.

Sortere Næring skal gjøre det enklere for bedrifter å finne informasjon om kildesortering av næringsavfall. Virksomheter som ønsker det kan hente ut denne informasjonen fra Sortere Nærings database til eksempevis egne nettsider eller apper.