Miljønytte

Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjøre. Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte.

meloner

Hvorfor kildesortere?

På 20 år har mengden avfall vi produserer omtrent doblet seg. Det henger sammen med økt velstand og forbruk. For å skaffe materialer til å lage alle produktene som ender som avfall, bruker vi stadig mer naturressurser. Forbruket av drivstoff og energi øker også i forbindelse med transport og produksjon av disse varene. Dessuten fører det til stadig økte utslipp av farlige stoffer og drivhusgasser.

  • Det aller viktigste vi kan gjøre for å spare miljøet, er å hindre at avfall oppstår. Det gjør vi ved å la være å kjøpe ting som blir fort ødelagt. Vi kan også lage gaver eller å gi bort billetter til konserter, kino og lignende. Vi kan også bytte ting, selge på nett, eller arrangere loppemarked.
  • Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av naturressurser, og bruker mindre energi.
  • Vi sparer både CO2 og energi ved at avfallet materialgjenvinnes sammenlignet med forbrenning av avfall. Så mye sparer vi.
  • Når vi utnytter energien i restavfallet, gir det flere klimavirkninger. Blant annet erstatter fjernvarme elektrisitet og olje til oppvarming og reduserer utslipp fra lokale varmesentraler.
    Les mer om fjernvarme.
  • Ved at restavfallet energiutnyttes i stedet for å gå på deponi, reduserer vi utslipp av metan fra deponiene. I perioden 1990 – 2013 har utslipp av metangass fra deponier gått ned med ca 40 prosent. Dette er både på grunn av utnyttelse av avfallsdeponigass til energiproduksjon, men også på grunn av deponiforbudet som trådte i kraft i juli 2009. Da ble det forbudt å deponere organisk nedbrytbart avfall. (Kilde: SSB)

Trenger du inspirasjon?

Blogginnlegg: Mjuke fakta
Smarte kildesorteringsløsninger