Administrerende direktør Bjørn Arild Thon og teknisk sjef Laila Borgen Skaiaa i RENAS. Foto: Ellen Jarli

Miljøgifter ut av skapet

I løpet av de neste par årene skal samtlige 2,5 millioner norske strømmålere skiftes ut. Dermed blir nordmenn kvitt opp mot 10 tonn svært giftige kvikksølvkomponenter. De gamle boksene inneholder imidlertid også en rekke verdifulle metaller.

Både kvikksølv, bromerte flammehemmere og bly kan befinne seg i din gamle strømmåler ‒ stoffer som absolutt ikke bør havne i naturen. På den annen side inneholder de gamle boksene metaller og andre stoffer det er nyttig ‒ og miljøvennlig ‒ å få inn i kretsløpet igjen.
‒ Mange av målerne inneholder kobber og aluminium, men også andre ressurser det er knapphet på i verden. Om vi bruker stoffene om igjen, sparer vi naturen for unødig utvinning og klimaet for unødige utslipp, sier Bjørn Arild Thon i RENAS, Norges største returselskap for elektrisk og elektronisk avfall. I fjor gjenvant selskapet 81 prosent av avfallet som ble samlet inn, 10 prosent ble brukt til å produsere energi. De siste 9 prosentene ble forsvarlig deponert.

10 tonn kvikksølvkomponenter i private hjem

De neste par årene skal i alt 2,5 millioner gamle målere ut av norske strømskap. Et kvalifisert anslag basert på målerne RENAS har undersøkt så langt, tilsier at det per i dag kan befinne seg opp mot 10 tonn kvikksølvkomponenter i private hjem. Kvikksølv er en av de verste miljøgiftene vi kjenner, men stoffet er ikke farlig så lenge det befinner seg i målerne. I «frislipp» kan imidlertid damp fra 1 gram kvikksølv være dødelig. I tillegg bygger stoffet seg opp i næringskjeden og kan føre til at for eksempel fisk dør eller blir uspiselig. I dag advares for eksempel gravide mot å spise ørret over 1 kilo på grunn av kvikksølvinnholdet.
Per i dag har RENAS oversikt over drøyt 30 ulike strømmålere som er produsert i etterkrigsperioden fram til våre dager. Det er en del av de eldre målerne som inneholder kvikksølv.
‒ Behandlingsanleggene vi benytter har lang erfaring i å håndtere all slags EE-avfall, og de vet hvor de skal se etter miljøgifter som kvikksølv. Det er derfor ikke noe problem å håndtere omfanget, selv når så mange målere skiftes ut mer eller mindre samtidig, sier Thon.

Strømmålere inneholder store verdier

De gamle strømmålerne er imidlertid langt fra bare et problem, de inneholder også verdier for flerfoldige millioner kroner. Om hver enhet for eksempel inneholder 100 gram kobber i gjennomsnitt, blir totalverdien for dette metallet alene mer enn 13 millioner kroner. RENAS er et non-profit-selskap der alle inntekter går til å samle inn og behandle EE-avfall, men om prisene på metaller går opp, blir det billigere å behandle avfallet. Aller viktigst er det likevel at naturen spares for miljøgifter og nye inngrep, i tillegg til at utslippet av klimagasser er langt lavere ved gjenvinning enn ved nyproduksjon.

RENAS har så langt oversikt over mer enn 30 ulike typer gamle strømmålere. Selskapet vil gjerne ha beskjed om du har en som ikke finnes på denne oversikten. Foto: Ellen Jarli

Her ser du et utvalg av gamle strømmålere RENAS har registrert i sin oversikt. Foto: Ellen Jarli

Sjekk din strømmålere og hva den inneholder

Det finnes en rekke ulike varianter av gamle strømmålere rundt om i de tusen hjem og noen av dem skriver seg nesten fra krigens dager. RENAS har utarbeidet en oversikt som viser de vanligste strømmålerne og har målt hvilke stoffer de inneholder og mengdene av dem. Lurer du på hva din gamle måler inneholder, kan du sjekke den ut på renas.no/stroemmaaler. Finner du den mot formodning ikke, vil RENAS gjerne ha beskjed.
‒ Vi setter pris på om du sender oss et bilde og navnet på produsenten. Jo mer vi vet om målerne på forhånd, jo lettere blir det å behandle dem riktig når de kommer til behandlingsanlegget, sier Thon.

Kontaktperson i RENAS: Laila Borgen Skaiaa, laila.borgen.skaiaa@renas.no, telefon 22 13 52 00


RENAS er Norges ledende returselskap for EE-avfall. Non-profit-selskapet organiserer innsamlingen av avfallet fra 3000 EE-importerende medlemsbedrifter og sørger for forsvarlig deponering av miljøgifter og mest mulig gjenvinning. I 2014 samlet RENAS inn mer enn 60 000 tonn EE-avfall ‒ en mengde som tilsvarer vekten av seks hele eiffeltårn!

Artikkelen er skrevet av Tur Retur i samarbeid med Renas.