Miljøgifter inn i sortere.no

Lurer du på hvilke miljøgifter en mobiltelefon inneholder? Eller lyspærer? Nå kan du finne svar på dette på sortere.no.

-I forbindelse med holdningskampanjen om miljøfarlig avfall i 2014 ønsker vi å vise hvilke miljøgifter ulike produkter faktisk inneholder, forteller Hildegunn Iversen, prosjektleder for sortere.no.

Informasjonen som nå er lagt inn i sortere.no er hentet hos erdetfarlig.no og miljøstatus.no.

Viktig med riktig sortering

Et søk på “mobiltelefon” i sortere forteller at den inneholder miljøgifter som blant annet kvikksølv, kadmium og bly. Et søk på “elektrisk ledning” viser at den kan inneholde både bly og ftalater.

-Ved å vise at mange av produktene vi omgir oss med inneholder en rekke miljøskadelige stoffer, ønsker vi å stresse hvor viktig det er at vi leverer inn produktene til riktig håndtering, slik at vi ikke får miljøskadelige stoffer på avveie, avslutter Iversen.